Dnes je neděle, 21. července 2019, svátek má Vítězslav. document.write("REMONT ČERPADLA s.r.o.");
Kontakty

Nákupní košík je prázdný.

Hledej dle parametrů
 • Q(m3/hod):
 • H(m):

Najdete nás na Facebooku
Doporučte nás

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?

» Doporučte nás!
Víte, co je …

Další pojmy!

Aktuality
22.02.2019

Novinky GARDENA pro sezónu 2019

Více »

07.12.2017

Posezónní akce na vybraná čerpadla značky PEDROLLO

Více »

20.10.2016

VÝPRODEJ ČERPADEL A ZAHRADNÍ TECHNIKY GARDENA

Více »

Poslední příspěvky
 • 19.07.2019 08:53:40
  „Dobrý den, bohužel, klapka je již v čerpadle a žádná...“
 • 19.07.2019 08:45:24
  „Dobrý den, při použití EASY E-DEEP 1200 s tlakovou nádrží...“
Provozovatel

 

 

Přidejte si tuto stránku do Oblíbených položek! Nastavte si tuto stránku jako svoji Domovskou! 


Délka napájecího kabelu

Studny s vodou s obsahem písku

Nastavení tlaku

Vodní ráz

Volba čerpadla

Potrubí

Doplňky k teorii potrubí

Tlaková nádoba

Sladění požadavků na spotřebu vody a výkonu čerpadla

 


Délka napájecího kabelu

Doporučujeme dodržet následující délky napajecích kabelů (v metrech):


Studny s vodou s obsahem písku

Studniční voda může obsahovat velmi malé pevné částice, které jsou menší než částice obsažené v naplaveninách.
Tyto částice lze oddělit na filtru a odstranit jeho zpětným proplachem. Voda s obsahem písku se zpravidla nachází
ve studnách, které nebyly dostatečně vyčištěny nebo mají nefunkční filtr, pokud je v nich instalován.
Jestliže začne studna z ničeho nic dávat vodu s obsahem písku, může to být následkem porušení nebo koroze filtru,
opláštění nebo spojovacích šroubů. Příčinou uvedeného stavu mohou být rovněž usazeniny nahromaděné kolem
filtru studny.
Pro studniční vodu se doporučují níže uvedené maximální mezní hodnoty obsahu písku.
Překročí-li koncentrace písku ve vodě hodnotu 15 mg/l, znamená to, že se ze studny uvolňuje velké množství pevných částic. Tím může dojít ke zhroucení vodonosné vrstvy a vrstev nacházejících se nad hladinou vody, což podstatně zkracuje životnost studny. Koncentrace písku převyšující hodnotu 50 mg/l způsobují značné opotřebení čerpadla.


Nastavení tlaku

 Existují tři způsoby provozu s řízením od tlaku:

 1. Provozní režim start/stop čerpadla s použitím tlakové nádoby (tlakový spínač / vodárenské sestavy)
 2. Provozní režim start/stop čerpadla bez použití tlakové nádoby (řídící tlakové jednotky)
 3. Systém regulace na konstantní tlak vody (frekvenční měniče / kompletní sestavy s frekvenčním měničem)

1) Provozní režim start/stop čerpadla s použitím tlakové nádoby

Čerpadlo se zapíná a vypíná v závislosti na tlaku v soustavě.

Start: Jakmile je dosaženo hodnoty zapínacího tlaku, čerpadlo se zapne.
Stop: Jakmile je dosaženo hodnoty vypínacího tlaku, čerpadlo se vypne.

Správný zapínací tlak je:

 • nejnižší přípustný tlak v soustavě

Správný vypínací tlak je:

V instalacích v domácnostech je vypínací tlak obvykle o 1 bar vyšší než zapínací tlak.

 • Nižší rozdíl mezi hodnotou zapínacího a hodnotou vypínacího tlaku bude mít za následek vyšší spínací četnost start/stop čerpadla.
 • Vyšší rozdíl mezi hodnotou zapínacího a hodnotou vypínacího tlaku může mít za následek zvýšené provozní náklady v důsledku vyšší hodnoty vypínacího tlaku.

Charakteristika soustavy:

 • Při odběru vody bude tlak kolísat mezi hodnotou zapínacího a hodnotou vypínacího tlaku
 • Tlakové nádoby fungují v soustavě jako akumulační nádrže, které umožňují vypnutí čerpadla i při odběru vody.

Opatření:

 • Je-li vypínací tlak nastaven na hodnotu vyšší než je tlak, který je čerpadlo schopno vyvinout, čerpadlo se nevypne...

2) Provozní režim start/stop čerpadla bez použití tlakové nádoby

Čerpadlo zapíná a vypíná v závislosti na odběru vody.

Start: Jakmile je dosaženo hodnoty zapínacího tlaku, zapne se čerpadlo. To je v provozu, pokud je nějaký odběr vody.

Stop: Čerpadlo se vypne, jakmile není žádný odběr vody, a tlak bude vyšší než zapínací tlak minimálně o +0,4 baru

Správný zapínací tlak je:

  • Nižší než tlak, jenž je čerpadlo schopno vyvinout (jinak nebude možno čerpadlo vypnout).
  • Vyšší než je tlak soustavy v případě, že je otevřený nejvýše položený odběrný kohout v dané instalaci (jinak
   sečerpadlo nezapne).

Příklad: Nachází-li se nejvýše položený odběrný kohout v dané instalaci 10 m nad řídící jednotkou, musí být zapínací
tlak vyšší než 1 bar (+tolerance řídící jednotky).

Charakteristika soustavy:

  • kompaktní systém, bez tlakové nádoby
  • je-li otevřeno jedno odběrné místo, je tlak konstantní
  • je-li otevřeno více odběrných míst, tlak se sníží

Opatření:

  • Předimenzování čerpadla může mít za následek příliš vysoký tlak v soustavě. Maximální tlak v soustavě > tlak na sání + maximální dopravní výška čerpadla.
  • Netěsnosti potrubí mohou způsobovat cyklování(stálé zapínání a vypínání) čerpadla.

3) Systém regulace na konstantní tlak vody

 

Otáčky čerpadla jsou regulovány tak, aby byl v soustavě udržován konstantní tlak.

Start: Čerpadlo se zapíná, jakmile tlak v soustavě je pod požadovanou hodnotou.

Stop: Čerpadlo se vypíná při nulovém odběru vody.

Správné nastavení tlaku:

 • Je pouze nutné nastavit tlak v soustavě na požadovanou hodnotu.

Charakteristika soustavy:

 • Při odběru vody je tlak udržován na konstantní úrovni regulací otáček čerpadla, čímž se výkon čerpadla přizpůsobuje aktuální spotřebě vody.
 • Otáčková regulace znamená klidný provoz čerpadla a může napomáhat vyloučení vodních rázů a nestandardních stavů elektrického zařízení.
 • Tlak lze udržovat konstantní pouze uvnitř provozního rozsahu čerpadla.

Opatření:

 • Je-li tlak nastaven na hodnotu vyšší než je tlak, který je čerpadlo schopno vyvinout, čerpadlo se nevypne. U sytému s jednotkou PWM dojde k vypnutí a nahlášení poruchy "bL".


Vodní ráz

Vodní ráz je výsledkem náhlé změny v rychlosti proudění vody. Dochází k němu obvykle při rychlém spuštění či
zastavení proudění vody v soustavě nebo pokud je nutno provést rychlou změnu směru proudění kapaliny. Takto
vzniklá tlaková vlna (akustická vlna) může být až pětinásobně vyšší než tlak v dané soustavě.

Jakmile se čerpadlo zastaví, způsobí atmosférický tlak okamžité zastavení průtoku vody ve stoupacím potrubí.
V horizontálním výtlačném potrubí však způsobí ztráta třením v potrubí postupné zastavení průtoku. Tím se ve
stoupacím potrubí vytváří vakuum, v němž se odděluje vodní sloupec a tvoří se pára. Toto vakuum pak vtahuje
vodu zpět do studny, čímž vzniká vodní ráz.

Pokud nebudou provedena patřičná opatření na ochranu proti vodnímu rázu, může to mít za následek následující
poruchové, popř. havarijní stavy:

 • prasklé potrubí
 • netěsné trubní spoje
 • vibrace a hlučnost v potrubí
 • poškozené armatury
 • prasklé nádrže a ohřívače vody

Poznámka pro instalaci:

Membránovou tlakovou nádobu instalujte v místě napojenístoupacího potrubí a horizontálního výtlačného
potrubí. Jakmile čerpadlo vypne, začne z této membránové tlakové nádoby vytékat voda, která zamezí vzniku vakua.
Vodnímu rázu můžete rovněž předejít použitím řídící jednotky s frekvenčním měničem, čímž docílíte měkkého zapínání a vypínání čerpadla.


Volba čerpadla

Volba čerpadla se provádí podle požadovaného průtoku vody a požadované dopravní výšky čerpadla.

Požadovaný průtok vody

Požadovaný průtok vody závisí na počtu spotřebitelů napojených na danou soustavu.
K provedení odhadu průtoku vody můžete použít údaje z následující tabulky.
Nejdříve však stanovte předpokládaný průtok v jednotlivých odběrných místech:

Vzhledem k tomu, že ne všechna odběrná místa budou používána současně, lze “celkový předpokládaný průtok” zredukovat na reálné “požadované odběrné množství vody” za použití následujícího grafu.
Neodpovídáne za jakékoliv nesprávné nadimenzování zařízení provedené na základě údajů uvedených v tomto průvodci.

Dopravní výška

Požadovanou dopravní výšku vypočítejte podle následujícího vzorce:

H[m] = ptap x 10.2 + Hgeo + Hf

ptap = požadovaný tlak v odběrném místě (např. kohout)
Hgeo = výškový rozdíl mezi nejnižší hladinou vody ve studni
a odběrným místem
Hf = ztráta dopravní výšky v potrubí a hadicích (viz
zvláštní tabulku v kapitole “Potrubí” nebo v článku o problematice tlakových ztrát)

Příklad – zásobování domácnosti vodou:

Požadovaný průtok: 1.2 m³/h
ptap = 3 bar
Hgeo = 30 m
Hf = 2.2 m
Jedná se o plastové potrubí, Ø 25 mm, délky 35 m.

Výpočty:

Hf = (hodnota z tabulky x délka potrubí)
6.4/100 x 35 = 2.2
mH [m] = (ptap x 10.2) + Hgeo + Hf
= 3 x 10.2 + 30 + 2.2 = 62 .8 m
Výsledek: Q = 1.2 m³/h, H = 62 .8 m

Se specifickým výběrem čerpadla se poraďte s našimi odborníky, případně využijte on-line dotazník


Potrubí

V každém systému zásobování vodou mají dimenzování a volba materiálů potrubí přímý vliv na výběr čerpadel a na
výši celkových nákladů.

Při dimenzování systému zásobování vodou mají zásadní důležitost následující čtyři faktory:

 • Statická (geodetická) dopravní výška
 • Ztráty třením v potrubí, tvarovkách a armaturách
 • Diferenční tlak nastavený na tlakovém spínači (viz “Nastavení tlaku“)
 • Požadovaný tlak v odběrném místě

Statická (geodetická) dopravní výška

Statická dopravní výška, tj. výškový rozdíl mezi hladinou podzemní vody a nejvýše položeným odběrným místem, je
za normálních okolností faktorem, na nějž nemá instalatér žádný vliv.

Ztráty třením

Ztráty třením závisí výhradně na velikosti, druhu a délce potrubí. Nadměrné ztráty třením znamenají mrhání energií.
Doporučuje se dodržovat rychlost proudění kapaliny v potrubí v rozmezí 1 až 2 m/s.
Při výpočtu ztrát třením nezapomeňte započítat opotřebení.
U všech vodovodních potrubí totiž nakonec dochází k jejich zanesení rzí, vápennými usazeninami apod.
Rychlost proudění kapaliny v potrubí je třeba udržovat na nízké úrovni. Pokud by totiž přesáhla hodnotu 2 m/s, může to mít za následek hlučnost v důsledku turbulence kapaliny ve tvarovkách a armaturách, popř. v důsledku vodních rázů.

Požadovaný tlak v odběrném místě

Požadovaný tlak v odběrném místě závisí na volbě odběrných prvků. Minimální vstupní tlak na výtoku nesmí
být nižší než 1 bar. Skutečný vstupní tlak však může tuto hodnotu překračovat.

Tabulka tlakových ztrát v závislosti na materiálu a dimenzi potrubí a průtoku

Článek o problematice tlakových ztrát


Doplňky k teorii potrubí

Pojistný tlakový ventil

Instalace pojistného ventilu do výtlačného potrubí se doporučuje k ochraně potrubí před přetlakem následkem
poruchy v soustavě.

Poznámka pro instalaci:

Pojistný ventil musí být vždy umístěn na výtlačné straně čerpadla. Výstupní otvor pojistného ventilu pak musí být
napojen na kanalizaci.

Ochrana proti zamrznutí

Všechny vodovodní instalace musí být chráněny před mrazem.

Metody ochrany zahrnují:

 • Důkladnou izolaci celé soustavy nebo
 • vypuštění veškeré kapaliny ze soustavy v mrazivém období

Zpětný ventil

Systém zásobování vodou musí vždy obsahovat zpětný ventil (zpětnou klapku). Ta bude zabraňovat ztrátám vody v potrubí při vypnutém čerpadle.
Použití kombinace patního ventilu a sacího koše se doporučuje, jestliže čerpadlo umístěné nad úrovní terénu nasává vodu z mělké studny nebo nádrže.


Tlaková nádoba

V systémech zásobování vodou slouží tlaková nádoba ke snížení spínací četnosti čerpadla a k minimalizaci
problémů souvisejících s vodním rázem v potrubí.

Systémy udržování konstantního tlaku vody

Doporučuje se použití tlakové nádoby o obsahu 8 litrů.
Plnicí tlak tlakové nádoby musí být roven hodnotě:
požadovaná hodnota konstantního tlaku x 0,7 [barů]

Soustavy s tlakovým spínačem

Velikost tlakové nádoby je možno zvolit podle níže
uvedeného diagramu.
Plnicí tlak tlakové nádoby musí být roven hodnotě:
zapínací tlak x 0,9 [barů]

Následující diagram vychází z následujících hodnot:
1. Diferenční tlak Δp = 1 bar
2. Počet zapnutí/vypnutí za hodinu = 20
3. Plnicí tlak = zapínací tlak x 0,9 [barů]


Sladění požadavků na spotřebu vody a výkonu čerpadla

Volba správného čerpadla je záležitostí sladění spotřeby vody a výkonu čerpadla. Je třeba vyloučit použití  oddimenzovaného nebo naopak naddimenzovaného čerpadla.

Upozornění:

 • Spotřeba vody značně kolísá v závislosti na standardu bydlení a životním stylu.
 • Zalévání zahrady v letních měsících může zvýšit spotřebu vody až pětinásobně.
 • Vypařováním vody z plaveckých bazénů a zahradních rybníčků se spotřebuje téměř stejné množství vody na metr čtvereční jako na závlahu trávníků.

Postup:

 1. Definujte návrhovou denní a špičkovou spotřebu vody.
 2. Zjistěte průtok přiváděné vody.
 3. K výběru čerpadla, které nejlépe odpovídá požadavkům dané soustavy kontaktujte naše odborníky