• na trhu od roku 1999
 • servis
 • odborné poradenství
0 Kč 0

V košíku nejsou vloženy žádné položky...

Zazimování čerpadel a vodáren

Publikováno: 6.11. 2020
Zazimování čerpadel a vodáren
PRŮVODCI

Zazimování čerpadel a vodáren Pokud používáte Vaše čerpadlo či domácí vodárnu v prostorách, kde teplota klesá pod bod mrazu, je nezbytně nutné, abyste systém správně zazimovali. Všechny části systému, ve kterých může voda vlivem mrazu zamrznout, je nutné vypustit. V následujích odstavcích Vám poradíme, jak na to.

Povrchová čerpadla

Před zimou vyšroubujte vypouštěcí zátku, nakloňte čerpadlo tak, aby voda zcela vytekla. Zátku ponechte vyšroubovanou a čerpadlo uskladněte v suché místnosti
Před zimou vyšroubujte vypouštěcí zátku, nakloňte čerpadlo tak, aby voda zcela vytekla. Zátku ponechte vyšroubovanou a čerpadlo uskladněte v suché místnosti.
 • Drtivá většina povrchových čerpadel používaných zpravidla pro zahradní účely je vybavena vypouštěcí zátkou.
 • Odpojte všechny hadice, zbavte je zbytků vody a uskladněte v suché místnosti. Vyšroubujte vypouštěcí zátku, nakloňte čerpadlo tak, aby voda zcela vytekla. Zátku ponechte vyšroubovanou a čerpadlo uskladněte v suché místnosti.
 • U moderních čerpadel není potřeba provádět žádné další speciální úkony. Pouze v případech, kdy víte, že voda ve studni je hodně tvrdá, železitá, vápenatá apod. po odpojení čerpadla jej nejprve důkladně propláchtěte čistou pitnou vodou. Následně vodu vylijte. Zabráníte tak zaschnutí a zatvrdnutí usazenin a krystalů zejména na ucpávkách a usnadníte si tak uvedení do provozu na jaře.
 • Pokud jste majiteli litinových čerpadel a čerpadel staré konstrukce (SIGMA SVA, AL apod) doporučujeme po propláchnutí vypouštěcí zátku našroubovat zpět a čerpadlo naplnit čistou pitnou vodou. Čerpadlo poté uskladnit v suchu a teple. Voda čerpadlo zakonzervuje a na jaře nebudete mít problém se zablokováním čerpadla. Mějte ale na paměti, že takové čerpadlo musí být bezpodmínečně uskladněno v nezámrzném prostoru !!!
 • Nezapoměňte, že kdykoli Vám voda může zamrznout, zamrzne. Následky mohou být fatální a škody značné. Proto nezapomeňte na Vaší zahradě vždy vodu ze všech částí systému vypustit ještě před příchodem mrazů.

Domácí vodárny

Vypuštění vody z domácí vodárny
Před zimou vyšroubujte vypouštěcí zátku, nakloňte čerpadlo tak, aby voda zcela vytekla. Zátku ponechte vyšroubovanou a čerpadlo uskladněte v suché místnosti. Pozor ale na to, že u vodárny je zřejmě v systému i zpětná klapka a vypuštění vody je nutné řešit jak před, tak za klapkou.
 • Většina domácích vodáren bývá používána celoročně a tudíž je již při instalaci zohledněn zimní provoz. Veškeré rozvody (sací, výtlačné potrubí, armatury i samotná vodárna jsou instalovány v nezámrzných hloubkách a vytápěných prostorách).
 • Jsou ale výjimky, jako např. chaty, chalupy, rekreační objetky atd., které nejsou používány celoročně a i zde je potřeba systém před příchodem mrazů zazimovat.
 • Lze postupovat obdobně jako u povrchových čerpadel, ale toto je většinou nevhodné, protože vodárny je v naprosté většině případů instlována do pevných rozvodů a její demontáž je komplikovaná.
 • Pokud máte moderní vodárnu nebo vodní automat, je zazimování jednoduché, protože tyto vodárny bývají vybaveny vypouštěcí zátkou.
 • V takovém  případě nejprve odpojte vodárnu od přívodu napětí. Následně otevřete nejvýše umístěný kohoutek v systému a poté vyšroubujte vypouštěcí zátku. POZOR: V závislosti na systému může být vypouštěný objem značný (i několik desítek litrů), proto s tím počítejte. Šikovní instalatéři již při montáži  vodárny nainstalují do systému vypouštěcí ventily - potom je vše ještě jednodušší.
 • Jakmile veškerá voda vyteče, zkontrolujte přetlak vzduchu v tlakové nádobě a v případě potřeby jej upravte na správnou hodnotu (viz článek Jak správně udržovat přetlak vzduchu v nádobě). Přetlak vzduchu jednak pomůže k opravdu dokonalému vypráznění vody z tlakové nádoby a zároveň zabezpečí dostatek prostoru pro případné roztažení ledu v případě, že v nádobě nějaká voda zůstane (což se může stát).
 • Protože sací potrubí každé vodárny je z principu vždy ukončeno sacím košem (zpětnou klapkou), je třeba věnovat pozornost i sacímu řádu. Pokud není uložen v dostatečné nezámrzné hloubce a hrozí riziko zamrznutí, je nutné, aby v prostoru studny či vrtu byl buď vypouštěcí ventil, který otevřením zajistí vypuštění sacího řádu, nebo alespoň šroubením (rozebratelný spoj) - ten je třeba zcela povolit a nechat vodu vytéct.
 • V obou případech ponechte odvodňovací kohout, případně šroubení, povolené a v otevřeném stavu. Případný led ze zbytků vody se bude mít kam roztahovat.

POZOR: Pokud máte v systému více zpětných klapek, je nutné si uvědomit, že vypouštěcí ventil musí být před i za touto klapkou, nebo je někdy dokonce nutné klapku demontovat. Jinak nelze systém dokonale odvodnit !!!

Domácí vodárny s ponorným čerpadlem U klasického provedení kdy čerpadlo je ve studni a tlaková nádoba v domě, je nutné odvodnit vše v domě a směrem od domu ke studni

Vypouštěcí ventil
Pokud není výtlačné potrubí od studny k domu vybaveno vypouštěcím ventilem (nebo alespoň šroubením, které je možné povolit), nelze systém dokonale odvodnit.

V takovém případě nejprve odpojte vodárnu od přívodu napětí. Následně otevřete nejvýše umístěný kohoutek v systému a poté otevřete odvodňovací ventil, který musí být co nejníže v prostoru studny. Pokud není výtlačné potrubí od studny k domu vybaveno vypouštěcím ventilem (nebo alespoň šroubením, které je možné povolit), nelze systém dokonale odvodnit.

Opět je důležité vzít v úvahu případné zpětné klapky, které se mohou nacházet na trase mezi studnou a domovními rozvody. Vypouštěcí ventil musí být před i za těmito klapkami, nebo je někdy dokonce nutné klapku demontovat !!!

Naprostá většina ponorných čerpadel má zabudovanou zpětnou klapku, tudíž pod úrovní odvodňovacího ventilu v potrubí voda vždy zůstane. Je tedy důležité, aby ventil byl v nezámrzné hloubce. V každém případě se nemusíte bát poškození čerpadla - v nejhorším případě většinou hrozí maximálně poškození ventilu vlivem roztažnosti ledu.

Odvodnění u systému s řídící tlakovou jednotkou (presscontrol) nebo průtokovým frekvenčním měničem Pokud je čerpadlo (ať již povrchové nebo ponorné) řízeno tlakovou jednotkou nebo průtokovým frekvenčním měničem, je třeba mimo výše uvedené vzít v úvahu jednu velmi důležitou věc

Řídící jednotka s frekvenčním měničem
Každá řídící tlaková jednotka má v sobě integrovanou zpětnou klapku, proto je dokonalé odvodnění trochu složitější. Jedinou 100% jistotou je úplná demontáž jednotky a vylití vody několikerým otočením jednotky.

Každá řídící tlaková jednotka má v sobě integrovanou zpětnou klapku, proto je dokonalé odvodnění trochu složitější. Jedinou 100% jistotou je úplná demontáž jednotky a vylití vody několikerým otočením jednotky.

Často se stává, že uživatel poctivě odstaví systém, vypustí vše co jde, ale zapomene na zbytky vody v prostoru nad klapkou řídící jednotky. V těchto případech stačí i poměrně malé množství vody a led způsobí trhliny v šasi. Na jaře pak systém uvedete do provozu a aniž byste si toho všimli, voda prasklinou začne vnikat do vnitřní elektroniky a následná škoda může být značná a často je nutné zakoupit celou novou jednotku, protože opravy bývají nákladné a nerentabilní.

Udělal vám článek radost? Šiřte jej dále do světa!