Dnes je neděle, 21. července 2019, svátek má Vítězslav. document.write("REMONT ČERPADLA s.r.o.");
Kontakty

Nákupní košík je prázdný.

Hledej dle parametrů
 • Q(m3/hod):
 • H(m):

Najdete nás na Facebooku
Doporučte nás

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?

» Doporučte nás!
Víte, co je …

Další pojmy!

Aktuality
22.02.2019

Novinky GARDENA pro sezónu 2019

Více »

07.12.2017

Posezónní akce na vybraná čerpadla značky PEDROLLO

Více »

20.10.2016

VÝPRODEJ ČERPADEL A ZAHRADNÍ TECHNIKY GARDENA

Více »

Poslední příspěvky
 • 19.07.2019 08:53:40
  „Dobrý den, bohužel, klapka je již v čerpadle a žádná...“
 • 19.07.2019 08:45:24
  „Dobrý den, při použití EASY E-DEEP 1200 s tlakovou nádrží...“
Provozovatel

 

 

Přidejte si tuto stránku do Oblíbených položek! Nastavte si tuto stránku jako svoji Domovskou! 


Slovník pojmů

Zpět na celý slovník

A

Abrazivní kapaliny
Abrazívní kapalina obsahuje látky, často minerály nebo anorganické látky, které jsou tvrdší než materiál, který odírají. V důsledku takového odírání dochází k opotřebení a poškození měkčích materiálů. Přírodní abrazívní látky, které se nacházejí v odpadních vodách, mohou být písek, kameny, uhličitan vápenatý nebo oxid železitý. Abrazívní kapaliny mohou urychlit korozi čerpadla a podílejí se přímo na erozní korozi. Všeobecně bude větší síla způsobovat rychlejší korozi. V důsledku toho budou součásti čerpadla s vysokou rychlostí více náchylné k erozní korozi.

nahoru

C

C-BOX

Kondenzátoré skříně pro jednofázové ponorné motory řady OM a WM

Vlastnosti

Skříně jsou vybaveny vypínačem, tepelnou a nadproudovou ochranou a rozběhovým kondenzátorem.

 

Specifikace

 • Skříň z termoplastu
 • Vypínač (ZAP/VYP)
 • Tepelná ochrana externě nastavitelná
 • Včetně kabelových průchodek
 • Krytí IP 54
 • Pomocný vstup pro ovládání pomocí sond, plovákového spínače nebo tlakového spínače

Skříně jsou součástí všech jednofázových motorů čerpadel SAER řady FS98 a NS95 a čerpadla EVAK řady V4S a jsou vždy zahrnuty v ceně.

 

Charakteristiky

TYP HP kW Prodová ochrana (A) Kondenzátor (uF) Rozměry (mm) Hmotnost (kg)
C-BOX20 0.5 0.37 5.0 20 170x150x70 0.75
C-BOX25 0.75 0.55 6.0 25 170x150x70 0.75
C-BOX35 1.0 0.75 8.0 35 170x150x70 0.75
C-BOX40 1.5 1.1 11.0 40 170x150x70 0.75
C-BOX60 2.0 1.5 13.0 60 200x150x70 0.84
C-BOX80 3.0 2.2 18.0 80 200x150x70 0.84

nahoru

K

Kavitace

Kavitace (z latinského cavitas - dutina) je vznik dutin v kapalině při lokálním poklesu tlaku, následovaný jejich implozí. Pokles tlaku může být důsledkem lokálního zvýšení rychlosti (tzv. hydrodynamická kavitace). Kavitace je zpočátku vyplněna vakuem, později do ní mohou difundovat plyny z okolní kapaliny. Při vymizení podtlaku, který kavitaci vytvořil její bublina kolabuje za vzniku rázové vlny s destruktivním účinkem na okolní materiál. Kavitace vzniká například na lopatkách lodních šroubů, turbín, na čerpadlech a dalších zařízeních, která se velkou rychlostí pohybují v kapalině.

Kavitace způsobuje hluk, snižuje účinnost strojů a může způsobit i jejich mechanické poškození.

Na vznik kavitace má vliv především velikost podtlaku, soudržnost (povrchové napětí) kapaliny a teplota: čím je nižší, tím menší je kavitace.

Křivka výkonů

Křivka výkonů je jedním z nejdůležitějších údajů o čerpadle. U seriozního prodejce by tento graf měl být vždy k dispozici.

Křivka výkonů znázorňuje vztah mezi průtokem (čerpaným množstvím) a výtlačnou výškou (tlakem čerpadla). Zde  platí nepřímá úměra, tzn. čím větší průtok, tím měnší tlak a naopak.

V drtivé většině případů se setkáte s grafem, kde na ose "X" je uveden průtok v jedné nebo více jednotkách (l/s, l/min, m3/hod apod.) a na ose "Y" je uveden výtlak, v Evropě udáván v metrech.

Pro volbu správného čerpadla mají data uvedená ve výkonností křivce rozhodující význam.

U odstředivých rotačních čerpadel platí, že aby mělo čerpadlo ideální účinnost a optimální zatížení, je třeba, aby se v provozu co nejvíce pohybovalo ve střední třetině křivky.

Příklad 1:

Na uvedeném grafu je vidět, že dané čerpadlo je vhodné pro rozsah průtoku od 2,0 do 6,0 m3/hod. Z křivky je patrné, že v daném rozsahu průtoku je výtlak v rozmezí od cca 92m (9,2 barů) až cca 55m (5,5 barů).

Teoreticky dokáže čerpadlo čerpat samozřejmě i např. 7,0 m3/hod při výtlaku 41m (4,1 barech), ale účinnost takového čerpadla už je poměrně malá a přikon motoru zbytečně roste. Je proto vhodnější pro takový parametr najít jiné čerpadlo.

Čtení z křivky výkonů - příklad 2:

Z uvedné křivky lze vždy vyčíst jednak tlak při konkrétním průtoku a také tzv. závěrný bod, tzn. maximální teoretické krajní hodnoty průtoku i tlaku.

V uvedeném grafu zjistíme, že:

1) Maximální výtlak při nulovém průtoku je cca 95m (X1)

2) Při průtoku 3,0 m3/hod disponuje čerpadlo tlakem cca 86m (X2)

3) Při tlaku 60m (6 barů) disponuje čerpadlo průtokem cca 5,6 m/hod (X3)

4) Při tlaku 40m (4 bary)  disponuje čerpadlo průtokem cca 7,0 m3/hod (X4)

5) Maximní průtok čerpadla je kolem 8,0 m3/hod a čerpadlo při něm disponuje tlakem cca 25m (2,5 baru) - (X5)

Při výběru čerpadla se tedy vždy řiďte našimi radami a nenechte se zmást údaji "max". Pokud je u čerpadla udáváno Hmax = 40m a Qmax = 2,0 m3/hod, jsou toto jen maximální mezní hodnoty, kterých však v praktickém využití nikdy nedosáhnete.

U čerpadla dle výše uvedeného grafu by hodnoty "max" byly Hmax = 95m a Q max = 8,0 m3/hod.

Jak už ale nyní víte, dané čerpadlo je optimální pro provoz ve střední třetině křivky (viz příklad 1) a nikoliv na "max" hodnoty, jinými slovy neplatí, že čerpadlo má při tlaku 95m (9,5 barů) průtok 8,0 m3/hod.

nahoru

M

Maximální hloubka ponoru

Všechna čerpadla mají nějaký limit maximálního ponoru pod hladinou.

Tento limit vychází z maximálního vnějšího tlaku, který vytváří hladina vody. Omezení se vztahuje zejména na odolnost ucpávek a těsnících prvků čerpadla.

Prakticky vždy platí určitá tolerance, tzn. že uvádí-li se max. ponor 20m, je jistě ještě možno mít čerpadlo ponořeno o 5m hlouběji.

Nicméně doporučujeme dodržovat limity uváděné výrobcem čerpadla.

Mechanická ucpávka

Mechanická ucpávka je jednoduše řečeno hřídelové těsnění.

Mechanické ucpávky se používají při utěsňování rotujících hřídelů vůči stacionárnímu tělesu, např. u čerpadel a míchadel. „Pevná“ část ucpávky (sedlo) je obvykle umístěna v tělese, „rotující“ část je připevněna na hřídeli. Velmi přesně obrobené kluzné plochy jsou vůči sobě v rotačním pohybu a zároveň jsou k sobě přitlačovány pružinami, jež zabraňují otevření ucpávky. Unášené těsnící čelo i stacionární sedlo jsou vůči hřídeli, respektive tělesu, staticky utěsněna sekundárním těsněním (O-kroužky). Vstupem čerpaného média do těsnicí spáry vzniká mazací film, čímž je dosaženo těsnicího efektu. ¨

Konstrukce ucpávky a kombinace použitých materiálů jsou v zásadě určovány tlakem, teplotou, rychlostí otáčení a druhem čerpaného média.

Pracovní rozsah mechanických ucpávek je vymezen těmito ukazateli: průměr hřídele 5–500 mm, tlak 10 torr až 250 bar, teplota od -200 °C do +450 °C a kluzná rychlost do 150 m/s.

Druh provozu, druh média nebo uspořádání ucpávky si mohou vyžádat použití pomocného obslužného systému

nahoru

S

Sací výška

Sací výška je dána rozdílem mezi hladinou a sacím hrdlem čerpadla + ztrátami třením v potrubí.
Teoreticky je na úrovni hladiny moře sací schopnost všech odstředivých čerpadel až více než 10 m, v praxi však nedoporučujeme, aby sací výška byla větší než maximálně 8 metrů.

Sací výška

Samonasávací čerpadlo

U drtivé většiny samonasávacích čerpadel se tímto má na mysli, že čerpadlo je schopno odsát vzduch z potrubí. V každém případě ale platí, že čerpadlo jako takové musí být zcela zavodněno.

Pokud tedy instalujete samonasávací čerpadlo, není třeba při prvním uvedení do provozu zalévat celé sací potrubí, ale stačí zavodnit čerpadlo (většinou pomocí příšlušného zalévacího otvoru).

Spuštění samonasávacího čerpadla bez vody (zcela nasucho) by způsobilo prakticky okamžitě rozsáhlé škody (zničení ucpávky, deformaci oběžných kol, rozvaděčů, sacího víka atd.)

nahoru

T

Tabulka výkonů

Tabulka výkonů obsahuje základní charakteristiky, jako jsou:

- Typ čerpadla (označení typu)
 
- Jmenovité napětí - značeno také U(V) - ve voltech. U čerpadel v drtivé většině 230V (světelný proud - jednofázový motor), nebo 400V (motorový proud - třífázový motor). Pokud daný typ existuje v obou provedeních, je uvedeno napětí 230/400. V objednávce vyberete požadované provedení
 
- Jmenovitý výkon motoru - značeno tako P(kW) - v kilowatech. Skutečný příkon (kW) může být odlišný a závisí na zatížení čerpadla a hodnotě napětí (je přípustná drobná tolerance)
 
- Jmenovitý proud - značeno také In (A)  - v ampérech. V závislosti na výkonu motoru, účinnosti čerpadla a napětí, je uváděn jmenovitý proud, neboli maximální proud, při kterém není motor ještě přetěžován. Vyšší odběr proudu může být známkou poruchy čerpadla (motoru), vadě v elektrikém rozvodu apod. a může vést k poškození motoru a dalších elektrických prvků. Je proto nutné, aby čerpadlo bylo jištěno právě na hodnotu jmenovitého proudu, nejlépe motorovým spouštěčem. Většina dnes vyráběných moderních jednofázových čerpadel (230V) je již vybavena ochranou, nebo je tato součástí dodávky. Takové čerpadlo není nutno proti nadproudu dodateně jistit. Vždy doporučujeme pečlivě prostudovat uživatelskou příručku.

Tabulka výkonů také zahrnuje ve většině případů výkonnostní vztah mezi průtokem čerpadla (Q) a výtlakem (H). V podstatě se jedná číselné vyjádření výkonnostní křivky.

Příklad:

TYP U (V) P (kW) In (A) 230V/400V Doporučený CB (230V) Q (m3/hod) 0.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0
FS 98 D/11 230/400 1.1 9.5/2.7 C-BOX 40 H(m)= 73.5 68.0 64.0 59.0 52.0 42.0 30.0 19.0

 

V uvedené tabulce je průtok (Q) udáván v m3/hod - Q (m3/hod). Výtlak (H) je udáván v metrech - H(m)

Z uvedené tabulky lze takto vyčíst, že dané čerpadlo při průtoku 4,0 m3/hod disponuje výtlakem 59,0m, nebo při průtoku 7,0 m3/hod výtlakem 30,0m.

Z tabulky lze také vyčíst maximální výtlak (Hmax), který činí 73,5. Jedná se o maximální tlak na hrdle čerpadla při nulovém průtoku.

Trvalý provoz

Čerpadla jež jsou určena pro trvalý provoz jsou taková čerpadla, u nichž není omezena doba provozu. Jinými slovy, taková čerpadla mohou pracovat nepřetržitě, 24 hodin denně a třeba 365 dní v roce.

U čerpadel která nejsou určena pro trvalý provoz platí omezení, kdy mohou pracovat nepřetžitě třeba jen 2 hodiny a poté musí mít nutnou odstávku třeba na 15 minut.

To se týká zpravidla elektromagnetických čerpadel (RUCHE, MALYŠ) a čerpadel na nízké napětí (24V nebo 12V).

nahoru

V

Vodní rázy

Vodní ráz je výsledkem náhlé změny v rychlosti proudění vody. Dochází k němu obvykle při rychlém spuštění či
zastavení proudění vody v soustavě nebo pokud je nutno provést rychlou změnu směru proudění kapaliny. Takto
vzniklá tlaková vlna (akustická vlna) může být až pětinásobně vyšší než tlak v dané soustavě.

Jakmile se čerpadlo zastaví, způsobí atmosférický tlak okamžité zastavení průtoku vody ve stoupacím potrubí.
V horizontálním výtlačném potrubí však způsobí ztráta třením v potrubí postupné zastavení průtoku. Tím se ve
stoupacím potrubí vytváří vakuum, v němž se odděluje vodní sloupec a tvoří se pára. Toto vakuum pak vtahuje
vodu zpět do studny, čímž vzniká vodní ráz.

Pokud nebudou provedena patřičná opatření na ochranu proti vodnímu rázu, může to mít za následek následující
poruchové, popř. havarijní stavy:

 • prasklé potrubí
 • netěsné trubní spoje
 • vibrace a hlučnost v potrubí
 • poškozené armatury
 • prasklé nádrže a ohřívače vody

Poznámka pro instalaci:

Membránovou tlakovou nádobu instalujte v místě napojenístoupacího potrubí a horizontálního výtlačného
potrubí. Jakmile čerpadlo vypne, začne z této membránové tlakové nádoby vytékat voda, která zamezí vzniku vakua.
Vodnímu rázu můžete rovněž předejít použitím řídící jednotky s frekvenčním měničem, čímž docílíte měkkého zapínání a vypínání čerpadla.

Výtlačná výška
V oboru čerpadel se používá jednotka tlaku daná tíhovým působením sloupce kapaliny dané hustoty (vody) vyjádřená výškou sloupce H v metrech. Při dopravě kapaliny požadovaného jednotkového množství - průtoku Q, musí čerpadlo vyvodit tlak - výšku, kterou rozdělujeme do několika složek: * geodetická: čerpadlo dopravuje kapalinu z jedné geodetické úrovně do druhé - překonává výškový rozdíl * tlaková: čerpadlo dodává kapalinu pod určitým tlakem * rychlostní: pro dopravu kapaliny daného množství stanoveným průřezem potrubí musí čerpadlo kapalinu urychlit * ztrátová: při přepravě kapaliny potřebnou rychlostí proudění musí překonat tření kapaliny o stěny potrubí, dodat energii ztracenou vířením, překonat ztráty v armaturách, dodat energii případnému měřidlu (průtokoměru), apod. Všechny tyto výšky vyjadřujeme v metrech a celková výška H, kterou musí čerpadlo při požadovaném průtoku Q vyvodit, je dána jejich součtem.

nahoru