• na trhu od roku 1999
 • servis
 • odborné poradenství
0 Kč 0

V košíku nejsou vloženy žádné položky...

A

 • Abrazivní kapaliny

  Abrazivní kapalina obsahuje látky, často minerály nebo anorganické látky, které jsou tvrdší než materiál, který odírají. V důsledku takového odírání dochází k opotřebení a poškození měkčích materiálů.

  Přírodní abrazívní látky, které se nacházejí v odpadních vodách, mohou být písek, kameny, uhličitan vápenatý nebo oxid železitý.

  Abrazivní kapaliny mohou urychlit korozi čerpadla a podílejí se přímo na erozní korozi. Všeobecně bude větší síla způsobovat rychlejší korozi. V důsledku toho budou součásti čerpadla s vysokou rychlostí více náchylné k erozní korozi.

 • Aliance Power for All

  ALIANCE POWER FOR ALL je jednou z největších předních světových výrobců akumulátorů různých značek a nabízí nejširší možnosti jejich použití ve vašem domě
  a na zahradě.

  Tato aliance má obrovský potenciál – doteď bylo prodáno více než 20 milionů kompatibilních akumulátorů.*
  Aliance POWER FOR ALL, založená firmami GARDENA a Bosch, nabízí zákazníkům a spotřebitelům skvělé možnosti.

  Díky jednomu univerzálnímu akumulátorovému systému 18 V pro všechny vaše požadavky v domě a jeho okolí je přechod z interiéru do exteriéru velmi snadný.

 • Aquasensor

C

 • Chladící plášť

  Chladicí plášť, někdy také generátor toku, zajišťuje, že kolem pláště ponorného motoru teče vždy dostatečný proud vody, aby se motor chladil.

  U typických instalací do úzkých vrtů je čerpadlo obklopené stěnami vrtu. Motor je nainstalovaný pod čerpadlem. Protože čerpadlo nasává vodu zespoda, proudí voda po stěnách jímky a po povrchu motoru, čímž se motor ochlazuje.

  Pokud je čerpadlo nainstalované do otevřené nádrže, široké studny nebo vrtu, chybí stěny, které by směřovaly proud vody po povrchu motoru, proto je nutný chladicí plášť.

  Je velmi důležité, aby pro daný typ motoru byl vždy zajištěn dostatečný průtok a proto je vždy nutné spočítat potřebný průměr vrtu s ohledem na průtok a v případě potřeby použít chladící plášť

 • Controlbox

  Controlboxy, nebo také kondenzátoré skříně, jsou panely pro jednofázové ponorné motory a ponorná čerpadla s externím kondenzátorem

  Skříně jsou většinou vybaveny vypínačem, tepelnou a nadproudovou ochranou a hlavně rozběhovým kondenzátorem.

  Někdy mají skříně také pomocný vstup pro ovládání pomocí sond, plovákového spínače nebo tlakového spínače.

  Pokud jsou controlboxem čerpadla vybavena, bývají v drtivé většině součástí dodávky a jsou vždy zahrnuty v ceně

  Controlbox pro jednofázová ponorná čerpadla

D

 • Difuzor

  Odstředivé čerpadlo využívá účinek odstředivé síly ke zrychlení čerpaného média, které se následně zbrzdí v difuzoru. Zbrzděním se získaná kinetická energie přemění na tlakovou. Přeměna probíhá se ztrátou. Čerpadlo se skládá z oběžného kola s lopatkami, které se otáčí ve spirálovité komoře. Vstup kapaliny je u osy rotoru, výstup na jeho obvodu. Většina odstředivých čerpadel má v komoře vložen difuzor - nepohyblivé lopatkové těleso, které usměrňuje proud kapaliny při přechodu z oběžného kola do komory nebo dalšího stupně a tím snižuje ztráty energie. Regulovat průtok lze velmi jednoduše škrcením ve výtlačném potrubí.

  Oběžné kolo a difuzor

 • Dopravní výška

  Dopravní výška je důležitým parametrem při návrhu a používání čerpadel, zejména v situacích, kdy je potřeba přepravit kapalinu z nižšího místa na vyšší úroveň. Tato výška se měří ve vertikálním směru a udává, kolik metrů či centimetrů musí čerpadlo překonat, aby bylo médium přepraveno do požadovaného cílového místa.

  Představme si například situaci, kdy máme vodní čerpadlo umístěné na hladině jezera a potřebujeme čerpat vodu do nádrže na vrcholu kopce. V tomto případě by dopravní výška byla vzdálenost od hladiny jezera po hladinu v nádrži na kopci.

  Předpokládejme, že tato vertikální vzdálenost je 10 metrů. To znamená, že čerpadlo musí překonat výškový rozdíl 10 metrů, aby voda mohla být dopravena na vrchol kopce. Dopravní výška je tedy 10 metrů.

  Důležité je si uvědomit, že čím vyšší je dopravní výška, tím více práce musí čerpadlo vykonat, a tedy potřebuje více energie. To může ovlivnit výběr správného typu čerpadla a jeho výkon, aby bylo zajištěno efektivní a spolehlivé čerpání.

  Při návrhu čerpadel je třeba vzít v úvahu i další faktory, jako jsou hydraulické ztráty v potrubí či tření vody, aby byla zajištěna přesná a účinná práce čerpadla při konkrétní dopravní výšce.

E

 • ERP ready

  Vliv směrnice ERP na čerpadla

  (SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/125/ES)

  • Tato legislativa požaduje, aby výrobci zlepšili energetickou účinnost svých výrobků a snížili jejich celkový dopad na životní prostředí. Kromě čerpadel a motorů se vztahuje na kotle, ohřívače vody, počítače, televize a průmyslové výrobky, jako jsou např. transformátory, ventilátory atd. Směrnice v současné době platí pro výrobky, kterých se v rámci EU prodá v počtu více než 200 000 jednotek za rok.
  • Směrnice se různých energetických spotřebičů dotkne v různých časových obdobích.
  • Odhaduje se, že do roku 2020 bude díky směrnici ušetřeno 9 miliard EUR a 5 % celkové evropské spotřeby elektřiny.
  • Směrnice ErP má vliv na  bezucpávková oběhová čerpadla. Definuje Index energetické účinnosti (EEI), který zjednodušeně nahrazuje dřívější označování čerpadel energetickými štítky A – G. Výpočet EEI je však mnohem složitější.
  • Počínaje 1. lednem 2013 musí mít samostatná bezucpávková oběhová čerpadla (s výjimkou těch speciálně navržených pro primární okruhy tepelných solárních systémů a tepelných čerpadel) index energetické účinnosti (EEI) nejvíce 0,27.
  • Počínaje 1. srpnem 2015 musí mít samostatná bezucpávková oběhová čerpadla, která jsou integrována do výrobků, index energetické účinnosti (EEI) nejvíce 0,23.
  • Směrnici EuP odpovídají pouze ta nejúčinější čerpadla, která jsou v současné době provozována.
  • Soulad s požadavky EuP bude součástí prohlášení o shodě (CE). Výrobek, který nenese označení CE, se nesmí v rámci EU prodávat. Požadavky na účinnost čerpadel bude směrnice stále zvyšovat.

  Jaký je rozdíl mezi integrovaným a samostatným čerpadlem?

  • Směrnice ErP obsahuje následující požadavky na oběhová čerpadla, které musí být splněny, aby bylo možné čerpadlo považovat za integrované.
  • Oběhové čerpadlo musí být konstruováno tak, aby pracovalo nezávisle na spotřebiči a splnilo alespoň jednu z následujících charakteristik:
  1. Těleso čerpadla je konstruováno tak, aby bylo namontováno a používáno v rámci výrobku
  2. Oběhové čerpadlo je konstruováno tak, aby jeho rychlost byla řízena výrobkem
  3. Oběhové čerpadlo je konstruováno s bezpečnostními prvky, které nejsou vhodné
  4. pro samostatný provoz (např.: třídy ISO IP)
  5. Oběhové čerpadlo je definováno jako součást ve schválovacím protokolu výrobku
  6. nebo v označení CE

H

 • Hloubka ponoru

  • Všechna ponorná čerpadla mají nějaký limit maximálního ponoru pod hladinou.
  • Tento limit vychází z maximálního vnějšího tlaku, který vytváří vodní sloupec. Omezení se vztahuje zejména na odolnost ucpávek a těsnících prvků čerpadla.
  • Prakticky vždy platí určitá tolerance, tzn. že uvádí-li se max. ponor 20m, je jistě ještě možno mít čerpadlo ponořeno o 5m hlouběji.
  • Nicméně doporučujeme dodržovat limity uváděné výrobcem čerpadla.

I

 • IP kód

  Krytí se uvádí pomocí IP kódu a specifikuje úroveň ochrany eletrického zařízení proti vniktnutí pevných částic a vody. Příklad krytí ponorného čerpadla: IP 68

  První číslice:

  • IP 0x - Nechráněno
  • IP 1x - Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 50mm a větších a před dotykem hřbetem ruky.
  • IP 2x - Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 12,5mm a větších a před dotykem prstem.
  • IP 3x - Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 2,5mm a větších a před dotykem nástrojem.
  • IP 4x - Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 1mm a větších a před dotykem drátem.
  • IP 5x - Zařízení je chráněno před prachem a před dotykem drátem.
  • IP 6x - Zařízení je prachotěsné a je chráněno před dotykem drátem.

  Druhá číslice:

  • IP x0 - Nechráněno.
  • IP x1 - Svisle kapající.
  • IP x2 - Kapající ve sklonu 15°.
  • IP x3 - Kropení, déšť.
  • IP x4 - Stříkající.
  • IP x5 - Tryskající.
  • IP x6 - Intenzivně tryskající.
  • IP x7 - Dočasné ponoření.
  • IP x8 - Trvalé ponoření

J

 • Jmenovité napětí

  U většiny čerpadel se setkáte s dvěmi základními možnostmi:

  • Jmenovité napětí 230V (jednofázové neboli světelný proud, standardní domovní zásuvka)
  • Jmenovité napětí 400V (třízáfové neboli motorový proud)

  Většina moderních čerpadel s motory do výkonu 1,5kW je dnes již velmi spolehlivá a doporučujeme variantu na 230V - jednofázová čerpadla. Výhodou je snadnější zapojení, odpadnou případné problémy při výpadku fáze.

  • Jednofázová čerpadla potřebují v naprosté většině případů rozběhový kondenzátor. Ten bývá zapojen buď přímo v čerpadle, případě je součástí tzv. controlboxu, který je mimo jiné vybaven spínačem a nadpoudovou ochranou.
  • Prakticky všechna jednofázová čerpadla jsou dnes navíc vybavena zabudovanou tepelnou ochranou a nevyžadují exeterní jištění proti přetížení.
  • Pouze u výkonných čerpadel s motory nad 1,5 kW je vhodnější zvolit variantu s jmenovitým napětím 400V - třífázová čerpadla, protože oproti jednofázovým motorům mají výrazně nižší odběry proudu.

  Třífázové motory mohou být navíc z principu zapojeny dvojím způsobem:

  • Zapojení do hvězdy (bývá uváděno i jako zapojení 3x400V)
  • Zapojení do trojúhelníku (bývá uváděno i jako zapojení 3x230V)

  Volba tohoto typu zapojení je většinou možná pouze u povrchových čerpadel s tzv. suchými motory. Ponorná čerpadla jsou většinou již odpovídajícím způsobem zapojena (většinou do hvězdy)

 • Jmenovitý proud

  Jmenovitý proud u čerpadla je elektrický proud, který čerpadlo spotřebovává při jmenovitém provozu, tj. při plném výkonu a optimálních provozních podmínkách. Tato hodnota bývá udávána v ampérech (A).

  Důvody, proč je důležité znát jmenovitý proud čerpadla, zahrnují:

  1. Bezpečnost a dimenzování elektrické Instalace:

   • Znát jmenovitý proud je klíčové pro dimenzování elektrické instalace, do které je čerpadlo zapojeno. To pomáhá zajistit bezpečný provoz a prevenci přetížení elektrického obvodu.
  2. Volba správného elektromotoru:

   • Jmenovitý proud je důležitým faktorem při volbě elektromotoru pro čerpadlo. Motor by měl být dostatečně dimenzován tak, aby zvládal jmenovitý provoz čerpadla a zároveň měl rezervu pro případné zvýšené zatížení.
  3. Energie a efektivita:

   • Znalost jmenovitého proudu umožňuje odhadnout spotřebu energie čerpadla při jmenovitém provozu. To je důležité pro plánování energetických nákladů a zhodnocení energetické efektivity čerpadla.
  4. Prevence přetížení a poškození:

   • Čerpadlo a jeho elektromotor by neměly být vystaveny dlouhodobému přetížení, které by mohlo způsobit poškození nebo zkrácení životnosti zařízení. Znát jmenovitý proud pomáhá zajistit, že elektrický systém je dimenzován pro bezproblémový provoz čerpadla a čerpadlo vhodně jištěno proti přetížení.

  Celkově lze říci, že znalost jmenovitého proudu je klíčová pro správný návrh, instalaci a provoz čerpadla s cílem dosáhnout optimálního výkonu, bezpečnosti a energetické efektivity.

K

 • Kavitace

  Kavitace (z latinského cavitas - dutina) je vznik dutin v kapalině při lokálním poklesu tlaku, následovaný jejich implozí. Pokles tlaku může být důsledkem lokálního zvýšení rychlosti (tzv. hydrodynamická kavitace). Kavitace je zpočátku vyplněna vakuem, později do ní mohou difundovat plyny z okolní kapaliny. Při vymizení podtlaku, který kavitaci vytvořil její bublina kolabuje za vzniku rázové vlny s destruktivním účinkem na okolní materiál. Kavitace vzniká například na lopatkách lodních šroubů, turbín, na čerpadlech a dalších zařízeních, která se velkou rychlostí pohybují v kapalině.

  Kavitace způsobuje hluk, snižuje účinnost strojů a může způsobit i jejich mechanické poškození.

  Na vznik kavitace má vliv především velikost podtlaku, soudržnost (povrchové napětí) kapaliny a teplota: čím je nižší, tím menší je kavitace.

 • Křivka výkonů

M

 • Maximální hloubka ponoru

  • Všechna čerpadla mají nějaký limit maximálního ponoru pod hladinou.
  • Tento limit vychází z maximálního vnějšího tlaku, který vytváří hladina vody. Omezení se vztahuje zejména na odolnost ucpávek a těsnících prvků čerpadla.
  • Prakticky vždy platí určitá tolerance, tzn. že uvádí-li se max. ponor 20m, je jistě ještě možno mít čerpadlo ponořeno o 5m hlouběji.
  • Nicméně doporučujeme dodržovat limity uváděné výrobcem čerpadla.
 • Mechanická ucpávka

  Mechanická ucpávka je jednoduše řečeno hřídelové těsnění.

  Mechanické ucpávky se používají při utěsňování rotujících hřídelů vůči stacionárnímu tělesu, např. u čerpadel a míchadel. „Pevná“ část ucpávky (sedlo) je obvykle umístěna v tělese, „rotující“ část je připevněna na hřídeli. Velmi přesně obrobené kluzné plochy jsou vůči sobě v rotačním pohybu a zároveň jsou k sobě přitlačovány pružinami, jež zabraňují otevření ucpávky. Unášené těsnící čelo i stacionární sedlo jsou vůči hřídeli, respektive tělesu, staticky utěsněna sekundárním těsněním (O-kroužky). Vstupem čerpaného média do těsnicí spáry vzniká mazací film, čímž je dosaženo těsnicího efektu. ¨

  Konstrukce ucpávky a kombinace použitých materiálů jsou v zásadě určovány tlakem, teplotou, rychlostí otáčení a druhem čerpaného média.

  Pracovní rozsah mechanických ucpávek je vymezen těmito ukazateli: průměr hřídele 5–500 mm, tlak 10 torr až 250 bar, teplota od -200 °C do +450 °C a kluzná rychlost do 150 m/s.

  Druh provozu, druh média nebo uspořádání ucpávky si mohou vyžádat použití pomocného obslužného systému

  Princip funkce mechanické ucpávky

  Mechanická ucpávka je zařízení, kterým lze kontrolovat únik média na rotačním stroji. Každá mechanická ucpávka je složena z těchto základních částí: rotační kluzné plochy, stacionární kluzné plochy, pružícího elementu (vinutá jedno-pružina, vlnová pružina, skupina pružin po obvodě, kovový vlnovec apod.), sekundárních těsnících elementů (např. o-kroužky, pryžové vlnovce, PTFE klíny apod.) a popřípadě unášecího kroužku

  Z pohledu funkčnosti se mechanická ucpávka skládá ze dvou částí: rotační a stacionární. Rotační část, která je uchycena k hřídeli čerpadla, se točí a prostřednictvím kluzných ploch je dotlačována ke stacionární části. K primárnímu těsnícímu efektu dochází právě mezi kluznými plochami. Mechanické ucpávky můžeme dále dělit například na složené a kazetové, jednoduché a dvojité, tlakově odlehčené a neodlehčené apod.

 • MESH a MICRON

  S hodnotou MESH (mesh) se často setkáte u filtrů a filtračních vložek.

  Jedná se o americkou jednotku a definuje počet ok připadajících na jeden palec (2,54 cm) síta tkaného z drátu, jehož otvory odpovídají průměru drátu. V jednotlivých národních předpisech pracujících s jednotkami mesh se vyskytují drobné rozdíly v označení sít související s různým zaokrouhlováním.

  V je lépe pochopitelná hodnota v mikrometrech (µm) neboli mikronech (jedna milióntina metru) používá metrický popis sít se čtvercovými oky označenými podle jmenovité velikosti příslušného sítového oka.

  U filtrů se nejčastěji setkáme s vložkami s jemností:

  • 75 mesh = 196 µm
  • 150 mesh = 105 µm
  • 500 mesh = 25 µm

  Převodní tabulka:

  mesh/ok inches mm mikron Příklad
  7/16" 0.4380 11.200 11200  Štěrková drť
  1/4" 0.2500 6.350 6350  
  3.5 0.2230 5.600 5600  
  4 0.1874 4.760 4760  
  5 0.1570 4.000 4000  Drobná štěrková drť
  6 0.1260 3.200 3200  
  7 0.1100 2.800 2800  
  8 0.0937 2.360 2360  
  10 0.0787 2.000 2000  Cukr krystal
  12 0.0629 1.600 1600  
  14 0.0560 1.400 1400  
  16 0.0472 1.200 1200  Cukr krupice
  20 0.0288 0.711 711  
  25 0.0284 0.710 710  
  28 0.0280 0.700 700  
  30 0.0232 0.595 595  
  35 0.0197 0.500 500  Písek hrubozrnný
  40 0.0165 0.420 420  
  45 0.0139 0.355 355  
  60 0.0098 0.250 250  Písek středozrnný
  75 0.0077 0.196 196  
  80 0.0071 0.180 180  
  100 0.0060 0.152 152  
  120 0.0049 0.125 125  Písek jemnozrnný
  150 0.0041 0.105 105  
  180 0.0030 0.089 89  
  200 0.0028 0.074 74  Portlandský cement
  230 0.0024 0.063 63  
  270 0.0021 0.053 53  
  325 0.0017 0.044 44  Bahno
  400 0.0015 0.037 37  Pyl rostlin
  500 0.0010 0.025 25  
  632 0.0008 0.020 20  
  1200 0.0005 0.012 12  Červené krvinky
  2400 0.0002 0.006 6  
  4800 0.0001 0.002 2  Cigaretový kouř

P

 • Plovákový spínač

  • Nejčastěji se jedná o plovákový spínač u ponorných čerpadel, který funguje na jednoduchém principu: Plovák je připojen přímo v čerpadle a je vybaven překlopným spínačem. Je-li čerpadlo dostatečně ponořené a plovák je nadnášen ve svislé poloze (START), jsou kontaky v plováku sepnuty a čerpadlo může čerpat. V okamžiku, kdy během čerpání poklesne hladina na určitou úroveň (STOP), závaží v překlopném spínači rozepne kontakty a dojde k přerušní napájení čerpadla, které okamžitě vypne.
  • Rozdíl hladin je zpravidla nastavitelný tím, že se zkrátí, či prodlouží volný kabel plováku.

  • Tento způsob ochrany proti chodu nasucho je použitelný pouze v případě, že prostor, ve kterém čerpadlo pracuje je dostatečný, aby plováku nic nebránilo v jeho pohybu.
  • Externím plovákem lze doplnit jakékoliv čerpadlo jak v provedení na 230V tak na 400V
  • U některých čerpadel nejnovější konstrukce bývá plovák řešen jiným způsobem. V plovákové komoře je zabudován plovák, který ovládá táhlo s magnetickým kontaktem. Takový plovák je velice spolehlivý a jeho výhodou je, že není třeba žádný volný prostor kolem čerpadla (plovák není na kabelu).
  • Typickým zástupcem takových čerpadel je model EASYFLOW

 • Příkon a výkon čerpadla

  Jmenovitý výkon a příkon elektromotoru jsou dva odlišné pojmy, které se týkají výkonu elektromotoru, ale vyjadřují různé aspekty jeho fungování.

  1. Jmenovitý výkon (P2):

   • Značení: Jmenovitý výkon se obvykle označuje symbolem P2​.
   • Význam: Jmenovitý výkon je maximální výkon, který elektromotor může bezpečně poskytovat dlouhodobě za standardních provozních podmínek. Jedná se o hodnotu, při které je motor navržen tak, aby pracoval efektivně a spolehlivě. Udává se obvykle ve watech (W) nebo kilowatech (kW).
  2. Příkon (P1):

   • Značení: Příkon se obvykle označuje symbolem P1
   • Význam: Příkon je skutečný elektrický výkon, který elektromotor spotřebovává z elektrické sítě při běžném provozu. Tento příkon může být vyšší než jmenovitý výkon, pokud motor není plně vytížený nebo pracuje za odchylkových podmínek. Příkon se také měří ve watech (W) nebo kilowatech (kW).

  Rozdíl mezi příkonem (P1) a jmenovitým výkonem (P2) spočívá v tom, že příkon je skutečný elektrický výkon, který motor spotřebovává, zatímco jmenovitý výkon je maximální výkon, který motor může poskytovat bezpečně a dlouhodobě. V praxi může být příkon (P1) vyšší než jmenovitý výkon (P2), zejména pokud motor není plně vytížen nebo pracuje za odchylkových podmínek. U čerpadel zejména v situacích, kdy čerpadlo není správně dimenzováno s ohledem na reálnou aplikaci

  V ideálním stavu by výkon poskytovaný elektromotorem (jmenovitý výkon - P2) měl být roven příkonu (P1), ale kvůli různým ztrátám (např. ztráty ve formě tepla, mechanické ztráty atd.) bývá příkon obvykle vyšší. Efektivita elektromotorů se obvykle vyjadřuje poměrem P2/P1.

 • Průchodnost oběžným kolem

  Průchodnost oběžným kolem je velmi důležitým parametrem u kalových čerpadel.

  • Parametr bývá uváděn i jako tzv. maximální velikost nečistot (zrna) apod.
  • Tento údaj je uváděn v milimetrech a uvádí maximální vnější rozměr kusovitých nečistot, které je čerpadlo bez rizika zablokování či ucpání schopno čerpat.

  Průchodnost oběžným kolem u kalového čerpadla

  • Na první pohled se čerpadla s velkou průchodností odlišují tím, že mají vyšší a robustnější podstavec a také větší dimenzi výtlačného hrdla. 
  • Dimenze výtlačného potrubí nebo hadice je také třeba zohlednit - když bude mít čerpadlo průchodnost např. 35mm, nedoporučujeme zredukovat hadici na výtlaku na menší průměr, protože hrozí její ucpání a následně i poškození čerpadla.
  • Průchodnost oběžným kolem u čerpadla určuje jednak tvar sacího tělesa (spirály) a konstrukce oběžného kola. Nejvyšší účinosti a slušných hodnot průchodnosti dosahují čerpadla s várovými oběžnými koly (vortex).
  • S nimi se také sektáte u většiny kalových čerpadel pro domácí použití

  Čerpadla s řezacím zařízením

  • Takzvané "řezačky" jsou vybaveny speciálním mechanismem, který kusovité nečistoty nejprve rozdrtí a teprve poté jsou nasáty čerpadlem a přečerpány.
  • Většina takových čerpadel však nezvládá vláknité nečistoty a kusovité nečistoty anorganického charakteru (kousky igelitu, hygienické vložky apod.) - dochází snadno k jejich namotání na řezací mechanismus a k následnému zablokování čerpadla. 
  • V takových případech vhodnější volit čerpadlo s oběžným kolem typu Vortex a větší průchodností - kusovité nečistoty jsou odčerpány celé a riziko zablokování je nižší.
  • Skutečně špičková a spolehlivá čerpadla s řezacím zařízení se pohybují v cenových relacích od cca 25.000,00 Kč a pro domovní septiky či ČOV není jejich použití nutné.

  U čerpadel s řezacím zařízením se průchodnost neudává

  U čerpadel s řezacím zařízením se průchodnost oběžným kolem neuvádí.

R

 • Rozběhový kondenzátor

  Používá se u motorů jednofázových čerpadel a slouží k rozběhu motoru.

  Jednofázové hlavní vinutí vytváří pulzující magnetické pole, které se neotáčí ani nenatáčí. Aby rotor vytvářel točivý moment, musí se magnetické pole statoru otáčet, nebo alespoň natáčet vůči rotoru. Při jednofázovém napájení se musí proudy v hlavním a pomocném vinutí fázově posunout, aby vzniklo kruhové, nebo alespoň eliptické magnetické pole. Toho se dociluje zapojením kondenzátoru do pomocného vinutí, nebo zhotovením pomocného vinutí z odporového materiálu - zvětšením rezistivity vinutí. Fázový posun mezi proudy bývá až 90°. Působení pomocného vinutí není pro samotný běh motoru nutné, a tak se v některých případech odpojuje po rozběhu. Nejčastější způsob odpínání pomocného vinutí je odstředivým spínačem. Pokud zůstane pomocné vinutí s kondenzátorem zapojeno i po rozběhu motoru, zvýší se výkon a točivý moment motoru na úroveň třífázového stroje stejné velikosti a rychlosti otáčení. Připojený kondenzátor zlepší celkový účiník stroje

T

 • Tabulka výkonů

 • Trvalý provoz

  Čerpadla jež jsou určena pro trvalý provoz jsou taková čerpadla, u nichž není omezena doba provozu. Jinými slovy, taková čerpadla mohou pracovat nepřetržitě, 24 hodin denně a třeba 365 dní v roce.

  U čerpadel která nejsou určena pro trvalý provoz platí omezení, kdy mohou pracovat nepřetžitě třeba jen 2 hodiny a poté musí mít nutnou odstávku třeba na 15 minut.

  To se týká zpravidla elektromagnetických čerpadel (RUCHE, MALYŠ) a čerpadel na nízké napětí (24V nebo 12V).

V

 • Vodní ráz

  Vodní ráz je výsledkem náhlé změny v rychlosti proudění vody. Dochází k němu obvykle při rychlém spuštění či zastavení proudění vody v soustavě nebo pokud je nutno provést rychlou změnu směru proudění kapaliny. Takto vzniklá tlaková vlna (akustická vlna) může být až pětinásobně vyšší než tlak v dané soustavě.

  Jakmile se čerpadlo zastaví, způsobí atmosférický tlak okamžité zastavení průtoku vody ve stoupacím potrubí. V horizontálním výtlačném potrubí však způsobí ztráta třením v potrubí postupné zastavení průtoku. Tím se ve stoupacím potrubí vytváří vakuum, v němž se odděluje vodní sloupec a tvoří se pára. Toto vakuum pak vtahuje vodu zpět do studny, čímž vzniká vodní ráz.

  Pokud nebudou provedena patřičná opatření na ochranu proti vodnímu rázu, může to mít za následek následující poruchové, popř. havarijní stavy:

  • prasklé potrubí
  • netěsné trubní spoje
  • vibrace a hlučnost v potrubí
  • poškozené armatury
  • prasklé nádrže a ohřívače vody

  Jak předejít vodním rázům:

  • Membránovou tlakovou nádobu instalujte v místě napojení stoupacího potrubí a horizontálního výtlačného potrubí. Jakmile čerpadlo vypne, začne z této membránové tlakové nádoby vytékat voda, která zamezí vzniku vakua.
  • Vodnímu rázu můžete rovněž předejít použitím řídící jednotky s frekvenčním měničem, čímž docílíte měkkého zapínání a vypínání čerpadla.
 • Výtlačná výška

  V oboru čerpadel se používá jednotka tlaku daná tíhovým působením sloupce kapaliny dané hustoty (vody) vyjádřená výškou sloupce H v metrech.

  Při dopravě kapaliny požadovaného jednotkového množství - průtoku Q, musí čerpadlo vyvodit tlak - výšku, kterou rozdělujeme do několika složek:

  • Geodetická: Čerpadlo dopravuje kapalinu z jedné geodetické úrovně do druhé - překonává výškový rozdíl
  • Tlaková: Čerpadlo dodává kapalinu pod určitým tlakem
  • Rychlostní: Pro dopravu kapaliny daného množství stanoveným průřezem potrubí musí čerpadlo kapalinu urychlit
  • Ztrátová: Při přepravě kapaliny potřebnou rychlostí proudění musí překonat tření kapaliny o stěny potrubí, dodat energii ztracenou vířením, překonat ztráty v armaturách, dodat energii případnému měřidlu (průtokoměru), apod.

  Všechny tyto výšky vyjadřujeme v metrech a celková výška H, kterou musí čerpadlo při požadovaném průtoku Q vyvodit, je dána jejich součtem.