• na trhu od roku 1999
  • servis
  • odborné poradenství
0 Kč 0

V košíku nejsou vloženy žádné položky...

Mýty a fakta při výpočtech tlakových ztrát

Publikováno: 16.5. 2010
Mýty a fakta při výpočtech tlakových ztrát
ČLÁNKY

Mýty a fakta při výpočtech tlakových ztrát Jak vlastně dimenzovat potrubí, jak spočítat ztráty a proč je to důležité

K napsání následujících řádků mě přiměla skutečnost, že pokud si běžný laik obstarává na českém internetu údaje o tom, jak vlastně vypočítat tlakové ztráty, například při plánování čerpadla pro domácí vodárny nebo zahradní závlahu, zjistil jsem, že velká většina prodejců uvádí velmi zkreslující a nepřesné informace. Považuji tedy za nutné pokusit se Vám, našim potenciálním zákazníkům, tuto velice důležitou problematiku co nejsrozumitelněji vysvětlit.

Jaký je tedy hlavní mýtus?

Naprostá většina prodejců, kteří jistě v mnoha případech mají opravdu vysoké odborné znalosti, velmi nepřesně uvede následující vzorec pro výpočet tzv. dopravní výšky:

10 m vodorovného potrubního vedení odpovídá přibližně 1 m dopravní výšky, což je v přepočtu tlaková ztráta přibližně 0,1 baru.

Je to pravda? – NIKOLIV!

Skutečný výpočet musí zohlednit ještě další parametry, zejména materiál a dimenzi potrubí, svoji roli hrají i parametry jako jsou hustota, kinematická viskozita, ale také velmi často opomíjený parametr, a tím je průtok (neboli dopravované množství kapaliny).

Všechny tyto parametry hrají natolik důležitou roli, že se pro výpočet zpravidla používají tabulky, případně výpočetní software. Na trhu je dnes k mání tolik různých typů potrubí (velký výběr materiálů). Výpočet je tedy nejlepší v případě pochybností svěřit přímo odborníkům v naší firmě.

Pro zjednodušení budu v následujících příkladech uvádět výpočty pro čerpání vody (hustota 997.5 kg/m3, kinematická viskozita 0.0000010157 m2/s), o teplotě 20°C a při použití nejpoužívanějšího plastového potrubí EKOPLASTIK (šedé).

Nejdůležitější je uvědomit si velmi podstatný vztah pro výpočet ztráty mezi tlakovým provedením potrubí (síla stěny), dimenzí a průtokem.

Opravdu není „jedno“, zda budete výpočet kalkulovat pro čerpadlo s průtokem 30 l/min nebo 100 l/min. Dle výše uvedeného mýtu jsme si řekli, že se používá všeobecná poučka, že 10 m vodorovného vedení znamená tlakovou ztrátu 1 m (0,1 bar).

Pokusím se nyní aplikovat výpočet pro dvě různá čerpadla, která budou čerpat vodu o teplotě 20°C při použití rovného potrubí EKOPLASTIK dimenze DN 32 v tlakovém provedení PN 10 (rozměr 32x3,0mm), délka potrubí 100 m:

  • Čerpadlo „A“ bude disponovat průtokem 47,5 l/min
  • Čerpadlo „B“ bude mít průtok 100 l/min

Nebudu Vás trápit postupem výpočtu (je dost komplikovaný). Ukážeme si ale právě na tomto příkladu, jak významný rozdíl v tlakové ztrátě vznikne, a zboříme tím zažitý mýtus.

Tlaková ztráta u čerpadla „A“ činí přibližně 9,9m (tzn. 0,99 baru)

...ALE

Tlaková ztráta u čerpadla „B“ činí díky většímu průtoku už přibližně 38,8 m (tzn. 3,88 barů)!

Z výše uvedeného vyplývá, že rozdíl při zcela stejném potrubním rozvodu činí 2,89 barů.

Jak jistě uznáte, rozdíl je to značný. Spousta starších typů vodáren pracovala s tlakem okolo 2,0 až 3,5 baru a celá řada domácností je s tímto tlakem spokojena. A nám se tento solidní tlak poztrácel jen díky tomu, že rozdíl v průtoku použitých čerpadel činí něco málo přes 50 l/min (takový průtok zcela běžně vyžaduje automatická závlaha pro menší zahradu).

Z výše uvedeného tedy určitě zcela jasně vyplývá, že výpočet tlakové ztráty není jen tak a určitě stojí za to výběr čerpadla a potrubí konzultovat s odborníky.

Můžete ušetřit

Tento malý příklad nám také ukázal, že pro řadu aplikací je nesmírně důležité zvolit odpovídající dimenzi potrubí. Pokud víte, že rozvod bude sloužit právě třeba pro závlahový systém, ve kterém trysky pracující najednou na jedné větvi spotřebovávají kolem 100 l/min, určitě bude mnohem rozumnější zvolit větší dimenzi potrubního rozvodu a tím tlakovou ztrátu třením snížit (díky tomu můžete pořídit levnější, méně výkonné čerpadlo, s menším příkonem).

Pokud na čerpadlo „B“ použijeme potrubí ze stejného materiálu a ve stejném tlakovém provedení (síla stěny), ale zvolíme dimenzi DN 40 (40x3,7 mm) klesne tlaková ztráta z 3,88 barů na pouhých 1,28 baru. Tímto jednoduchým postupem snížíme tlakovou ztrátu o 2,6 baru!

Na tomto příkladu je tedy jasně vidět, že rozdíly mohou být opravdu velké. A jistě mi dáte za pravdu, že bude pro Vaše peněženky i pro ekologii dost podstatný rozdíl, zda bude mít čerpadlo příkon 2 kW a nebo třeba jen 1,2 kW.

Nenechte se tedy vést mýty, ale s výběrem čerpadla i vhodného systému jako celku se obraťte na naše odborníky. Dobře naplánované a dimenzované rozvody i čerpadlo Vám ušetří peníze a z velké části také velmi významně ovlivní životnost čerpadla.

Nejlepší pomůcku pro výpočet tlakové ztráty třením najdete na webu:

http://www.tzb-info.cz/

Udělal vám článek radost? Šiřte jej dále do světa!