• na trhu od roku 1999
  • servis
  • odborné poradenství
0 Kč 0

V košíku nejsou vloženy žádné položky...

Křivka výkonů

Křivka výkonů je jedním z nejdůležitějších údajů o čerpadle. U seriozního prodejce by tento graf měl být vždy k dispozici.

Výkonová křivka odstředivého čerpadla
Ideální provozní rozsah je ve střední třetině provozní křivky

Křivka výkonů znázorňuje vztah mezi průtokem (čerpaným množstvím) a výtlačnou výškou (tlakem čerpadla). Zde  platí nepřímá úměra, tzn. čím větší průtok, tím měnší tlak a naopak.

V drtivé většině případů se setkáte s grafem, kde na ose "X" je uveden průtok v jedné nebo více jednotkách (l/s, l/min, m3/hod apod.) a na ose "Y" je uveden výtlak, v Evropě udáván v metrech.

Pro volbu správného čerpadla mají data uvedená ve výkonností křivce rozhodující význam.

U odstředivých rotačních čerpadel platí, že aby mělo čerpadlo ideální účinnost a optimální zatížení, je třeba, aby se v provozu co nejvíce pohybovalo ve střední třetině křivky.

Na uvedeném grafu je vidět, že dané čerpadlo je vhodné pro rozsah průtoku od 2,0 do 6,0 m3/hod. Z křivky je patrné, že v daném rozsahu průtoku je výtlak v rozmezí od cca 92m (9,2 barů) až cca 55m (5,5 barů).

Teoreticky dokáže čerpadlo čerpat samozřejmě i např. 7,0 m3/hod při výtlaku 41m (4,1 barech), ale účinnost takového čerpadla už je poměrně malá a přikon motoru zbytečně roste. Je proto vhodnější pro takový parametr najít jiné čerpadlo.

Z uvedné křivky lze vždy vyčíst jednak tlak při konkrétním průtoku a také tzv. závěrný bod, tzn. maximální teoretické krajní hodnoty průtoku i tlaku.

V uvedeném grafu zjistíme, že:

1) Maximální výtlak při nulovém průtoku je cca 95m (X1)

2) Při průtoku 3,0 m3/hod disponuje čerpadlo tlakem cca 86m (X2)

3) Při tlaku 60m (6 barů) disponuje čerpadlo průtokem cca 5,6 m/hod (X3)

4) Při tlaku 40m (4 bary)  disponuje čerpadlo průtokem cca 7,0 m3/hod (X4)

5) Maximní průtok čerpadla je kolem 8,0 m3/hod a čerpadlo při něm disponuje tlakem cca 25m (2,5 baru) - (X5)

Body na výkonové křivce čerpadla
Z výkonové křivky lze snadno odvodit průtok a tlak (čím vyšší tlak, tím nižší průtok a naopak)

Při výběru čerpadla se tedy vždy řiďte našimi radami a nenechte se zmást údaji "max". Pokud je u čerpadla udáváno Hmax = 40m a Qmax = 2,0 m3/hod, jsou toto jen maximální mezní hodnoty, kterých však v praktickém využití nikdy nedosáhnete.

U čerpadla dle výše uvedeného grafu by hodnoty "max" byly Hmax = 95m a Q max = 8,0 m3/hod.

Jak už ale nyní víte, dané čerpadlo je optimální pro provoz ve střední třetině křivky (viz příklad 1) a nikoliv na "max" hodnoty, jinými slovy neplatí, že čerpadlo má při tlaku 95m (9,5 barů) průtok 8,0 m3/hod.