• na trhu od roku 1999
  • servis
  • odborné poradenství
0 Kč 0

V košíku nejsou vloženy žádné položky...

Použití čerpadel a systémů pro zásobování domácnosti vodou

Publikováno: 27.6. 2010
Použití čerpadel a systémů pro zásobování domácnosti vodou
PRŮVODCI

Jak se snadno orientovat v základních podmínkách pro výběr čerpadla? Celé téma je velmi široké a nejlépe uděláte, když se vždy obrátíte na odborného prodejce jako jsme my, nicméně několik základních bodů si můžeme zmínit a výběr Vám tím usnadnit.

Základní rozdělení dle použití:

  • Čerpání z hlubké studny nad 8m
  • Zvyšování tlaku vody z vodovodního řadu
  • Čerpání z mělké studny do 8 m
  • Čerpání dešťové vody

Čerpání z hluboké studny (více než 8 m) Standardní instalace

Čerpání z hluboké studny (více než 8 metrů)
Čerpání vody z vrtů a studní s hladinou v hloubce větší, než 8 metrů. Řízení pomocí klasického tlakového spínače

Systémy dodávky vody mohou používat:

Zapínací tlak lze nastavit pomocí tlakového spínače a musí být seřízen podle předem nastaveného tlaku v nádobě.
Čerpadlo se zapíná a vypíná podle tlaku nastaveného na tlakovém spínači. Podle velikosti tlakové nádoby bude
tlak kolísat mezi zapínacím a vypínacím tlakem. Viz “Nastavování tlaku” v kapitole "Teorie”.

Plnicí tlak tlakové nádoby musí být vždy nastaven na hodnotu 0,9 x zapínací tlak. Tlaková nádoba funguje jako zásobník, který snižuje četnost zapínání.

Čerpání z hluboké studny (více než 8 m) Instalace s řídící tlakovou jednotkou

Čerpání z hluboké studny (více než 8 metrů)
Čerpání vody z vrtů a studní s hladinou v hloubce větší, než 8 metrů, řízení čerpadla pomocí řídící jednotky.

Pro dodávku vody pod konstantním tlakem závislým na průtoku (bez regulace otáček) jsou nutné tyto součásti:

Tyto kombinace doporučujeme v podstatě pro všechny aplikace, kde ve vrtu nedochází k výraznému poklesu hladiny a systém není určen pro velké množství různě používaných odběrních míst.

Tlak je konstantní při konstantním průtoku (při zvýšení průtoku dojde k poklesu tlaku dle výkonové charakteristiky čerpadla - viz “Nastavování tlaku”). Výhodou systému je skutečnost, že během odběru vody čerpadlo trvale běží, čímž dochází k omezení četného spínání.
Jednotky jsou navíc vždy vybaveny ochranou proti chodu nasucho a ochranou proti poškození čerpadla při zablokování.
Tlaková nádoba plní funkci omezovače četnosti spínání při malých odběrech vody a omezuje vodní rázy.

Poznámka pro instalaci:
• Plnicí tlak tlakové nádoby musí být vždy nastaven na hodnotu 0,9 x zapínací tlak jednotky

Čerpání z hluboké studny (více než 8 m) Instalace s řídící tlakovou jednotkou s regulací otáček (frekvenční měnič)

Čerpání z hluboké studny (více než 8 metrů)
Čerpání vody z vrtů a studní s hladinou v hloubce větší, než 8 metrů, řízení čerpadla pomocí frekvenčního měniče

Pro dodávku vody pod konstantním tlakem nezávislým na průtoku (s regulací otáček) jsou nutné tyto součásti:

Takové stanice dodávají vodu vždy pod konstantním tlakem.

Během odběru vody jednotka reguluje otáčky čerpadla podle okamžité
spotřeby a udržuje vždy nastavený konstantní tlak. Při menších odběrech dochází
k významnému snížení příkonu a tím k úspoře provozních náklad. Viz “Nastavování tlaku” v kapitole "Teorie”.

Sestavy jsou velmi vhodné zejména do oblastí s velkým množstvím různě používaných odběrních míst a pro vrty ve kterých kolísá hladiny vody.

Tyto systémy také vřele doporučujeme pro automatické závlahové systémy, kde je konstantní tlak velice důležitý

Čerpání z mělké studny (méně než 8 m) Systémy pro čerpání vody z mělkých studní (domácí vodárny) obvykle obsahují následující komponenty

Čerpání z mělké studny (méně než 8 metrů)
Pro čerpání z mělkých studní nebo nádrží (sací výška do 8 metrů) se používají povrchové domácí vodárny různých koncepcí a s různými typy řízení provozu.

Samonasávací (vícestupňová nebo jednostupňová) čerpadla

Vodárna spíná automaticky při poklesu tlaku, vypíná po uzavření odběrních míst při nulovém odběru vody. Během odběru vody vodárna necykluje, ale běží stabilně a při neměnném průtoku je i tlak konstantní. V případě použití pro domácnost (toalety, myčky, pračky apod.) doporučujeme namontovat do výtlačného řadu vyrovnávací tlakovou nádobu (cca 8 až 24 litrů)

Čerpadlo vždy udržuje tlak nastavený na jednotce (frekvenčním měniči). Doporučujeme použít malou vyrovnávací tlakovou nádobu 8 litrů pro omezení četnosti spínání při malých odběrech vody.

Zapínací tlak lze nastavit pomocí tlakového spínače, a to na hodnotu podle plnicího tlaku nádoby.
Čerpadlo se zapíná a vypíná podle tlaku nastaveného na tlakovém spínači. Podle velikosti tlakové nádoby bude tlak
kolísat mezi zapínacím a vypínacím tlakem.

Kompaktní automatické vodárny se zabudovanou řídící jednotkou

Klasickou vodárnu s tlakovou nádobou a tlakovým spínačem

Zvyšování tlaku vody z vodovodního řadu Systémy čerpání a zvyšování tlaku vody z vodovodních řadů obsahují následující zařízení

Zvyšování tlaku
Systémy pro použití na zvyšování tlaku ve stávajících instalacích, kde je nízký tlak - posilovací stanice

Systémy čerpání a zvyšování tlaku vody z vodovodních řadů obsahují následující zařízení:

Povrchové čerpadlo

Kompaktní automat

Při této aplikaci s předpokládá kladná nátoková výška. Viz “Nastavování tlaku” v kapitole “Teorie”.

Volbu posilovací stanice výrazně ovlivňují konkrétní podmínky a zejména úroveň vstupního tlaku, protože při provozu dochází k součtu tlaku na vstupu a tlaku vodárny. Navíc je třeba zohlednit i skutečnost, že u řady vodáren a čerpadel platí určitá omezení maximálního tlaku na sání. S výběrem Vám rádi poradíme.

Zvyšování tlaku z přerušovací nádrže Systémy čerpání a zvyšování tlaku vody z přerušovací nádrže obsahují následující zařízení

Zvyšování tlaku z přerušovací nádrže

Povrchové čerpadlo

Kompaktní automat

Čerpadlo dodává vodu z přerušovací nádrže, která zajišťuje, že je instalace oddělena od veřejného vodovodního řadu.
Některé místní úřady takovéto uspořádání vyžadují.

Čerpání dešťové vody Akumulace dešťové vody může šetřit náklady a v některých lokalitách dokonce představuje nezbytný zdroj vody pro domácnosti

Využití dešťové vody
Akumulovanou dešťovou vodu je možno používat pro praní v pračkách, splachování WC, zalévání zahrad

Akumulovanou dešťovou vodu je možno používat pro:

  • praní v pračkách
  • splachování WC
  • zalévání zahrad

Pro tuto aplikaci doporučujeme následující zařízení:

Čerpací stanice vyhovují normě EN 1717, která předepisuje kompletní oddělení vodovodního řadu a systému dodávky dešťové vody. Bližší informace o možnostech využívání dešťové vody Vám rádi sdělíme mailem i telefonicky

Zvyšování tlaku pro/ze střešní nádrže Systémy dodávky vody do popř. ze střešní nádrže obsahují následující zařízení

Zvyšování tlaku ze střešní nádrže
Zvyšování tlaku ze střešní nádrže - kladný nátok do čerpadlo pod určitým tlakem

Udělal vám článek radost? Šiřte jej dále do světa!