• na trhu od roku 1999
 • servis
 • odborné poradenství
0 Kč 0

V košíku nejsou vloženy žádné položky...

Tipy a odstraňování poruch u čerpadel pro zásobování vodou

Publikováno: 14.4. 2020
Tipy a odstraňování poruch u čerpadel pro zásobování vodou
PRŮVODCI

Ponorná čerpadla Při instalaci ponorného čerpadla musí být dodržena následující základní pravidla

Ponorné čerpadlo na čistou vodu
Ponorné čerpadlo na čistou vodu
 • Čerpejte pouze čistou vodu.
 • Před instalací nového čerpadla odstraňte ze studny písek a jiný nežádoucí materiál pomocí čisticího čerpadla.
 • Před ponořením nového čerpadla do vody instalujte ochranu proti provozu nasucho a zpětnou klapku (pokud nejsou integrovány v čerpadle).
 • Zapněte čerpadlo a nechejte jej běžet, dokud nebude celá soustava řádně odvzdušněna.
 • První spuštění provádějte do uzavřeného výtlaku. Po cca 10s jej pomalu pootevřete. Tímto postupem zabráníte nasátí většího množství případných něčistot a tím zablokování či poškození čerpadla

Poznámka pro instalaci:

Při instalaci a uvádění do provozu specifického čerpadla se vždy řiďte pokyny obsaženými v příslušném montážním a
provozním návodu.

Samonasávací čerpadla pro povrchovou instalaci Při instalaci samonasávacích čerpadel pro povrchovou instalaci musí být dodržena následující základní pravidla

 • Musí být instalován patní ventil (zpětná klapka / sací koš s klapkou).
 • Nikdy nepoužívejte nevhodně dimenzované sací potrubí. Potrubí menšího průměru znamená vyšší ztráty dopravní výšky, které mohou být příčinou kavitace.
 • Zamezte chodu čerpadla nasucho. Řídící tlakové jednotky již mají vestavěnou ochranu proti provozu nasucho.
 • Chraňte čerpadlo před mrazem.
 • Čerpejte pouze čistou vodu.
 • Instalujte patřičný filtr, pokud voda obsahuje nečistoty.
 • Sací potrubí musí být stoprocentně vzduchotěsné.
 • Před prvním uvedením do provozu musí být čerpadlo naplněno čerpanou kapalinou.

Maximální sací výška:

Maximální sací výška je kolem 8 m. Zvětšení délky sacího potrubí bude mít za následek snížení maximální sací výšky.

Povrchová vodárna MQ 3-45
Povrchová samonasávací vodárna Grundfos MQ 3-45
Sací výška
Tento graf vychází z následujících předpokladů: Čerpadlo MQ se sacím potrubím 1“ PEL . Průtok 2 m³/h

Čerpadla pro zvyšování tlaku, pro povrchovou instalaci Při povrchové instalaci čerpadel pro zvyšování tlaku musí být dodržena následující základní pravidla

 • Tlak na sání. Zabraňte nadměrného tlaku na sání čerpadla.
 • Řiďte se pokyny v montážním a provozním návodu.
 • Chraňte čerpadlo před mrazem.
 • Čerpejte pouze čistou vodu.
 • Zamezte chodu čerpadla nasucho.
 • Musí být instalován zpětný ventil.
 • Před prvním uvedením do provozu musí být čerpadlo a potrubí zahlceno čerpanou kapalinou.

Poznámka pro instalaci:

Při instalaci a uvádění do provozu specifického čerpadla se vždy řiďte pokyny obsaženými v příslušném montážním a provozním návodu.

Spouštění ponorného čerpadla do vrtu/studny Při spouštění ponorného čerpadla do studny musí být dodržena následující pravidla

 • Čerpadlo nikdy nezvedejte ani nespouštějte pomocí motorového kabelu nebo jisticího ocelového lanka. Vždy použijte potrubí.
 • Čerpadlo vždy zajistěte ocelovým lankem, které připevněte ve zhlaví vrtu/studny pomocí svorek. Lanko slouží jako dodatečné jisticí zařízení, které umožňuje vytažení čerpadla z vrtu, pokud by došlo k porušení potrubí. Po dokončení instalace musí lanko zůstat zavěšeno volně bez pnutí.

Expanzní (tlakové) nádoby U instalací, které obsahují expanzní nádoby, mějte na paměti následující pokyny respektive rady

 1. Před provedením kontroly plnicího tlaku v nádobě vypněte čerpadlo a otevřete příslušný ventil k uvolnění tlaku vody.
 2. klasických vodáren, která pracují v režimu start/stop, se musí plnicí tlak rovnat hodnotě zapínacího tlaku vynásobeného konstantou 0,9.
 3. U systému udržování konstantního tlaku vody (SQE, PWM, 4OME),  se musí plnicí tlak rovnat hodnotě nastaveného tlaku vynásobeného konstantou 0,7.

Poruchy čerpadel a vodáren a jejich možné příčiny V praxi se může objevit celá řada nedostatků nebo poruch a jejich přičiny a následná řešení jsou velmi různorodá. Zde zmíníme ty nejčastější poruchy a jejich obecné příčiny a řešení

Poruchy a příčiny u samonasávacích čerpadel

Poruchy a příčiny u samonasávacích čerpadel
files/CLANKY/PRUVODCI/poruchy_img002.jpg

Poruchy a příčiny u ponorných čerpadel

Poruchy a příčiny u ponorných čerpadel

Poruchy a příčiny u nesamonasávacích čerpadel

Poruchy a příčiny u nesamonasávacích čerpadel
files/CLANKY/PRUVODCI/poruchy_img005.jpg

Problematika čerpadel pro zásobování vodou je samozřejmě mnohem složitější. Tento průvodce si klade za cíl usnadnit Vám výběr čerpadla.

Jakékoliv podrobnější dotazy směřujte na naše odborníky, využijte dotazníků, nebo náš navštivte v prodejně v Pardubicích

Udělal vám článek radost? Šiřte jej dále do světa!