• na trhu od roku 1999
 • servis
 • odborné poradenství
0 Kč 0

V košíku nejsou vloženy žádné položky...

Jak správně instalovat ponorné čerpadlo do vrtu

Publikováno: 30.1. 2022
Jak správně instalovat ponorné čerpadlo do vrtu
PRŮVODCI Teorie

Jak správně instalovat ponorné čerpadlo do vrtu Už při první spuštění čerpadla do vrtu je třeba dodržet několik důležitých podmínek, aby Vám čerpadlo sloužilo bez problémů řadu let. Při jejich nedodržení Vás čekají potíže, nutnost čerpadlo posílat na servis případně riskujete ztrátu záruky

Podmínka č. 1 - kvalitní vrt

Důležitou podmínkou pro správnou funkci ponorného čerpadla je samozřejmě kvalitně zhotovený vrt, dobře vyčištěný a správně změřené parametry, zejména celková hloubka, výška vodního sloupce a vydatnost vrtu. Pokud není vrt kvalitní, případně nejsou při volbě čerpadla správně zohledněny veškeré parametry (a tedy i správně zvolen výkon a konstrukce čerpadla), je jasné, že ani drahé a značkové čerpadlo nebude fungovat, tak jak má.

Doporučujeme nechat vrt realizovat jen prověřenými firmami, zpravidla bývají dražší, ale tomu také odpovídá kvalita.

Celková hloubka vrtu
Celková hloubka vrtu

Celková hloubka vrtu nebo studny je důležitým parametrem. Tento údaj lze buď změřit pomocí lanka a závaží­ nebo byste jej měli najít v protokolu k vrtu, který Vám vystavil studnař po realizaci díla. Bez znalosti hloubky zdroje vody nelze seriózně navrhnout správné čerpadlo.

Výška vodního sloupce
Výška vodního sloupce

Maximální­ ponor čerpadla. Řada čerpadel má omezení­ v jaké hloubce smí­ pracovat. Pokud je např. u hlubokých vrtů vodní­ sloupce třeba i 40m, je jasné, že nebude možno použí­t ponorné čerpadlo s limitem ponoru do max. 20m Od hladiny vody se počítá tzv. dopravní­ výška. Jestliže známe celkovou hloubku vrtu, převýšení­ od terénu k nejvyšší­mu odběrní­mu místu a zároveň výšku vodní­ho sloupce, můžeme vypočí­tat poměrně snadno dopravní­ výšku. Ta je dána převýšení­m mezi hladinou vody a nejvyšší­m odběrní­m místem. Platí­, že každých 10m dopravní­ výšky odpovídá tlaku 1 Bar (1 Atm) a při návrhu čerpadla je tedy velmi důležité tyto parametry znát.

Vydatnost vrtu
Vydatnost vrtu

Vydatnost vrtu nebo studny je prakticky nejdůležitější­ parametr. Vydatnost je vlastně kapacita přítoku vody do vrtu nebo studny. Na vydatnosti a reálném množství­ odběru vody závisí­ volba konstrukce čerpadla, princip jeho ří­zení­ a ovládání­, ochranných prvků atd. Seriózní­ studnařská firma Vám k dílu dodá protokol o čerpací­ zkoušce a vydatnosti, která bývá uváděna v litrech za sekundu nebo za minutu

Podmínka č. 2 - správná montáž potrubí

S ohledem na typ čerpadla a jeho konstrukci je třeba volit správné potrubí. Drtivá většina ponorných čerpadlo pro běžné domovní a zahradní aplikace je určena pro montáž na polyethylenové potrubí (černá trubka). 

Dimenze potrubí: Obecně platí, že ideální volit dimenzi potrubí dle průměru výtlačného hrdla čerpadla nebo se řídit pokyny uvedenými v návodu k danému čerpadlu. Některá čerpadlo (hlavně přenosná pro zahradní účely) lze instalovat i na měkkých hadicích, ale obecně doporučujeme spíše pevné a tvarově stálé potrubí

Délka potrubí: Celková délka soustrojí čerpadla a potrubí
Délka potrubí: Celková délka soustrojí čerpadla a potrubí

Délka potrubí: Celková délka soustrojí čerpadla a potrubí musí být taková, aby po spuštění do vrtu nemohlo dojít ke kontaktu čerpadla s dnem vrtu. V případě, že studnařská firma určí konkrétní hloubku pro umístění čerpadla, řídíme se právě tímto parametrem. V opačném případě platí zásada, že spodní část čerpadla musí být minimálně 1 až 2 metry na dnem vrtu


POZOR: Velmi častou chybou s neblahými následky je postup, kdy je čerpadlo na potrubí spuštěno do vrtu až na dno, následně povytaženo a teprve pak zakráceno potrubí na potřebnou délku !!!

Takový postup může mít za následek zaboření čerpadla do měkkého podkladu na dně vrtu a následně po spuštění okamžité nasátí velkého objemu písku, vátiny a dalších usazenin, což následně vede za zablokování čerpadla a následuje nutné opětovné vytažení soustrojí z vrtu a nutný servis


 

Osazení zpětné klapky
Osazení zpětné klapky

Osazení zpětné klapky: Pokud čerpadlo není opatřené zpětnou klapkou, tuto instalujeme také (provedení mosaz s kovovým sedlem), nejlépe 1m nad čerpadlo. Dimenzi klapky volíme opět v souladu s dimenzí výtlačného hrdla čerpadla. Klapku doporučujeme mosaznou s kovovým sedlem - disponují prakticky neomezenou životností a odpadá tak náročné vytahování čerpadlo z vrtu v případě časté výměny klapky.

Způsob napojení potrubí na výtlačné hrdlo čerpadla
Způsob napojení potrubí na výtlačné hrdlo čerpadla

Způsob napojení potrubí na výtlačné hrdlo čerpadla: Ideální je použít PE spojky, což jsou speciální tvarovky, které z jedné strany umožňují spojku našroubovat do hrdla čerpadla a z druhé strany mají svěrnou objímku pro stažení a utěsnění polyetylenového potrubí. Tvarovky jsou buď plastové nebo kovové. U lehkých čerpadel do 10 kg stačí určitě plastové spojky, nicméně napojení na potrubí je opravdu zásadní a proto je vhodné vždy použít pevné a kovové spojky.

Napojení na zahradní hadici
Napojení na zahradní hadici

Napojení na zahradní hadici: Pokud se jedná o malé a přenosné čerpadlo, lze použít i napojení na zahradní hadici a to pomocí hadicových spon nebo rychlospojek či bajonetových spojek

Uchycení čerpadla na bezpečnostní lanko
Uchycení čerpadla na bezpečnostní lanko

Uchycení čerpadla na bezpečnostní lanko: Většina čerpadel je vybavena úchyty nebo oky pro uchycení lanka. Lanko slouží jako bezpečnostní prvek pro případ uvolnění PE spojky na výtlačném hrdle čerpadla. Lanko necháváme volněnepřivazujeme jej k potrubí. Celkový tah soustrojí ve vrtu musí být na potrubí, nikoliv na lanku. Tímto se mimo jiné omezuje reakční "kopnutí" čerpadla při každém rozběhu a doběhu.

Upevnění kabelu k potrubí
Upevnění kabelu k potrubí

Upevnění kabelu k potrubí: Po celé délce soustrojí plynule upevňujeme pomocí elektrikářských (zdrhovacích) pásek přívodní kabel čerpadla, případně i kabel ponorných sond, pokud je instalujeme a to po každých cca 3 až 5 metrech potrubí.

Podmínka č.3 - Osazení nosného prvku soustrojí na konci potrubí

Drtivá většina vrtu je ukončena zhlavím v technické šachtě a to buď z klasických skruží nebo stále častěji také ze speciálních plastových jímek. V současné době se nejčastěji používají dva způsoby, jak soustrojí "zavěsit" ve vrtu:

 1. Pomocí montážní spony neboli stisku - levné a jednoduché řešení, která samo o sobě nezajistí 100% stabilitu soustrojí pevnost následující prvků od zhlaví vrtu
 2. Pomocí instalační hlavice - Dražší ale ideální řešení. Zajistí perfektní stabilitu soustrojí, umožní snadné napojení na další části rozvodů, umožní bezpečně uchytit lanko a také kabel čerpadla případně sond. Výhodou je zakrytí zhlaví vrtu a zároveň odvzdušnění, aby nedocházelo při klesání hladiny vody k podtlaku.

 

Podmínka č. 4 - správné první spuštění čerpadla

Jakmile je soustrojí kompletně nainstalované, všechny spoje pevně utažené a utěsněné a provedena elektroinstalace (vždy svěřte kvalifikované osobě) je čas na první spuštění čerpadla. Než k tomu dojde, prověřte znovu že:

 1. Čerpadlo během instalace nebylo v kontaktu s dnem vrtu - viz odstavec "Podmínka č. 2 - správná montáž potrubí"
 2. Všechny potrubní spoje jsou utěsněné a pevně dotažené
 3. Provedeno je zapojení všech ovládacích a jistících prvků, v případě 3-fázových čerpadel prověřen směr otáčení motoru.
 4. Na výtlačném řadu osazen alespoň jeden prvek (kohoutek, postřikovač apod.) umožňující regulaci průtoku

Pokud jsou výše uvedené kroky splněny, je možné čerpadlo poprvé uvést do provozu. Je velmi podstatné dodržet jednoduchý a důležitý postup:

 1. Nejprve zcela uzavřete výtlak, nicméně zajistěte, aby bylo možno jej krátce po spuštění čerpadla pozvolna otevřít (někdy je třeba pomocníka)
 2. Zapněte čerpadlo a po cca 2-3 sekundách mírně otevřete odběrní místo. Je důležité, aby průtok byl malý (jen několik litrů za minutu). Tím zajistíte, že případné nečistoty nebo kal ve vrtu bude čerpadlo nasávat pomalu a pozvolna a tím eliminujete možnost zablokování hydrauliky čerpadla.
 3. Pokud voda teče, máte skoro vyhráno. Je ale důležité, aby tento proces po prvním spuštění čerpadla nebyl přerušen (nevypínat čerpadlo), dokud nemáte jistotu, že voda je již čistá a bez mechanických nečistoto. V závislosti na lokalitě a podloží a také kvalitě studnařů může trvat pár minut, ale několik hodin, než se voda ve vrtu pročistí a stabilizuje. Po celou dobu je třeba vodu nechat pomalu a konstantně téct např. na zahradu, na louku, do odpadů apod. Dobrým pomocníkem pak může být například láhev od okurek, do které postupně v různých intervalech odebíráte vzorky vody a následně můžete zhodnotit její čistotu.
 4. Jakmile je voda zcela čistá a bez mechanických nečistot, je proces spuštění čerpadla hotov a můžete jej klidně vypnout

Závěr: Pokud se budete řídit návodem k čerpadlu a výše uvedenými obecnými radami, dopřejete svému čerpadlu dlouholetý bezproblémový provoz a sami ušetříte náklady za servis a starosti, že budete bez vody.

V každém případě je nejlepší svěřit instalaci čerpadla odborné firmě s dobrými referencemi a praxí - to Vám dává tu nejvyšší jistotu správné montáže.

Petr Novotný
Obchodní ředitel

Stačí vyplnit jednoduchý dotazník

S výběrem ponorného čerpadla do vrtu Vám rádi pomůžeme

jednatel společnosti

Jednatel společnosti, obchodní a technické oddělení, péče o B2C zákazníky

Udělal vám článek radost? Šiřte jej dále do světa!