• na trhu od roku 1999
  • servis
  • odborné poradenství
0 Kč 0

V košíku nejsou vloženy žádné položky...

Volba čerpadla

Publikováno: 12.5. 2020
Volba čerpadla
Teorie

Požadovaný průtok vody

Požadovaný průtok vody závisí na počtu spotřebitelů napojených na danou soustavu. K provedení odhadu průtoku vody můžete použít údaje z následující tabulky. Nejdříve však stanovte předpokládaný průtok v jednotlivých odběrných místech

Předpokládaný průtok čerpadla
Předpokládaný průtok čerpadla (l/s)

Vzhledem k tomu, že ne všechna odběrná místa budou používána současně, lze “celkový předpokládaný průtok” zredukovat na reálné “požadované odběrné množství vody”, což ale nelze nijak přesně stanovit, je třeba vycházet z reálné spotřeby, kterou má každá domácnost trochu jinou. Obecně doporučujeme čerpadlo dimenzovat na alespoň 60% sppočítané spotřeby.
Neodpovídáne za jakékoliv nesprávné nadimenzování zařízení provedené na základě údajů uvedených v tomto průvodci.

Dopravní výška

Požadovanou dopravní výšku vypočítejte podle následujícího vzorce:

H[m] = ptap x 10.2 + Hgeo + Hf

ptap = požadovaný tlak v odběrném místě (např. kohout)
Hgeo = výškový rozdíl mezi nejnižší hladinou vody ve studni a odběrným místem
Hf = ztráta dopravní výšky v potrubí a hadicích (viz zvláštní tabulku v kapitole “Potrubí” nebo v článku o problematice tlakových ztrát)

Příklad – zásobování domácnosti vodou:

  • Požadovaný průtok: 1.2 m³/h
  • ptap = 3 bar
  • Hgeo = 30 m
  • Hf = 2.2 m
  • Jedná se o plastové potrubí, Ø 25 mm, délky 35 m.

Výpočty:

Hf = (hodnota z tabulky x délka potrubí)
6.4/100 x 35 = 2.2
mH [m] = (ptap x 10.2) + Hgeo + Hf = 3 x 10.2 + 30 + 2.2 = 62 .8 m
Výsledek: Q = 1.2 m³/h, H = 62 .8 m

Se specifickým výběrem čerpadla se poraďte s našimi odborníky, případně využijte on-line dotazník

Udělal vám článek radost? Šiřte jej dále do světa!