• na trhu od roku 1999
 • servis
 • odborné poradenství
0 Kč 0

V košíku nejsou vloženy žádné položky...

Servis čerpadel, náhradní díly

Publikováno: 20.1. 2023
Servis čerpadel, náhradní díly
Servis

Záruční servis

Záruční servis čerpadel a techniky značek:

 • EASYPUMP
 • EVAK PUMPS
 • SAER
 • DWT GROUP
 • DRENO POMPE
 • AQUAPRESS
 • PM TECHNOLOGY
 • DAB PUMPS
 • BELUMI PUMPY
 • ESPA

Záruční opravy mají přednost před standardním servisem, ve většině případů jsme schopni řešit opravy do 48 hodin, nejpozději do 10 dnů

Pozáruční servis

Pozáruční servis většiny značkových čerpadel dostupných na českém trhu

 • GRUNDFOS
 • EBARA
 • CALPEDA
 • HCP PUMP
 • SIGMA
 • PUMPA
 • DAB PUMPS
 • SAER
 • EASYPUMP
 • DWT GROUP
 • EVAK PUMPS
 • DRENO POMPE
 • AQUAPRESS
 • PM TECHNOLOGY
 • WACS SYSTEM
 • BRADAS
 • LOWARA
 • PUMPA BlueLine

... a řady dalších

Standardní dodací lhůty pozáruční oprav se pohybují v sezóně (březen až září) kolem 1-2 týdnů, rychloopravy do 48 hodin. Mimo sezónu bývají termíny kratší, obvykle do 5 pracovních dnů.

Obecné podmínky pro realizaci servisu ke stažení (PDF)

Objednávka servisu

Jakékoliv dotazy ohledně cen, dodacích lhůt apod. směřujte na adresu servis@remont-cerpadla.cz

Servisní podmínky platné od 16.5.2024

1. PŘIJETÍ ZAKÁZKY

1.1 OSOBNÍ DORUČENÍ

Při přijetí zakázky obdrží zákazník osobně zakázkový list s číslem zakázky, uvedením servisovaného výrobku a jeho příslušenství, předběžnou cenou, návrhem servisních úkonů a termínem realizace osobně při příjmu výrobku do opravy.

1.2 DORUČENÍ NA DÁLKU

Při přijetí zakázky na dálku obdrží zákazník zakázkový list s číslem zakázky, uvedením servisovaného výrobku a jeho příslušenství, předběžnou cenou, návrhem servisních úkonů a termínem realizace emailem. V tomto případě doručí odsouhlasený zakázkový list objednavatel elektronicky emailem.

2. CENA

2.1 PŘEDBĚŽNÁ CENA ZAKÁZKY

Zakázka bude provedena dodavatelem v případě, že cena nepřesáhne předběžnou cenu opravy o více než 10%. V opačném případě má objednavatel právo na odstoupení od smlouvy, dodavateli však náleží právo na úhradu nákladů spojených s diagnostikou (viz bod 2.2)

Minimální cena zakázky pro komerční čerpadla s jmenovitým výkonem motoru do 1.5kW je stanovena na 1.500,00 Kč bez DPH

Minimální cena zakázky pro průmyslová čerpadla s jmenovitým výkonem motoru nad 1.5kW je stanovena na 2.500,00 Kč bez DPH

2.2 DIAGNOSTIKA ZÁVADY

Diagnostika přesné závady pro stanovení detailní ceny opravy zahrnuje práci servisního technika a práce spojené s demontáží, detailním zjištěním stavu čerpadla.

Provedení diagnostiky je pevnou součástí každé zakázky a vztahuje se vždy na jeden servisovaný výrobek.

Cena diagnostiky pro komerční čerpadla s jmenovitým výkonem motoru do 1.5kW je 400,00 Kč bez DPH. Poplatek za diagnostiku je nevratný a je účtován za každou zakázku (zahrnuje administrativní úkony, 30 minut práce technika, měření a případné testování a následné vypracování cenové nabídky)

Cena diagnostiky pro průmyslová čerpadla s jmenovitým výkonem motoru od 1.5kW je 900,00 Kč bez DPH. Poplatek za diagnostiku je nevratný a je účtován za každou zakázku (zahrnuje administrativní úkony, 45 minut práce technika, měření a případné testování a následné vypracování cenové nabídky)

Ve výjimečných případech může být zakázka řešena formou subdodávky ve spolupráci s našimi partnery, v takovém případě je cena za diagnostiku navýšena o 200,00 Kč bez DPH.

V případě, že se objednavatel na základě diagnostiky a cenové nabídky rozhodne dílo nerealizovat, zavazuje se uhradit částku na provedení diagnostiky ve stanovené výši. V případě náročnější diagnostiky, která vyžaduje nestandardní časovou náročnost, bude zákazník o případném navýšení ceny za diagnostiku písemně upozorněn. Dodavateli vždy náleží právo na úhradu ceny za diagnostiku.

2.3 ZÁRUČNÍ OPRAVY

Je-li předmět zakázky v záruce, bude oprava provedena zdarma za předpokladu, že se jedná o výrobní vadu.

V případě, že nebude zjištěna výrobní vada, bude zákazník informován a obdrží cenovou nabídku na placenou opravu. Zakázka bude realizována až po jejím odsouhlasení.

3. KOMUNIKACE

3.1 INFORMACE DODAVATELE

Info o stavu zakázky, cenová nabídka, doplňující informace jsou zasílány výhradně na emailovou adresu uvedenou objednavatelem při přijetí zakázky. Ve výjimečných případech může být na žádost objednavatele zasláno stručné info formou SMS.

3.2 DOTAZY OBJEDNAVATELE

Dotaz na stav zakázky může objednavatel směřovat na emailovou adresu servis@remont-cerpadla.cz, případně v provozní době telefonicky na lince 466 261 252. Objednavatel je vždy povinen sdělit zakázkové číslo.

3.3 ODSOUHLASENÍ CENOVÉ NABÍDKY

Odsouhlasení cenové nabídky na opravu po předchozí diagnostice, nebo v případě, kdy cena opravy přesahuje předběžnou cenu, je nutné objednavatelem potvrdit výhradě písemně a buď odpovědí na zaslanou emailovou nabídku nebo souhlasem na nabídku zaslanou prostřednictvím SMS zprávy. Telefonický souhlas není přípustný.

4. TERMÍN REALIZACE

4.1 PŘEDPOLÁDANÝ DATUM VYŘÍZENÍ

Zakázka bude realizováno v termínu uvedeném na zakázkovém listu (Předpokládaný datum vyřízení)

4.2 NEDODRŽENÍ TERMÍNU ZE STRANY DODAVATELE

V případě nedodržení termínu ze strany dodavatele o více než 30 dnů, náleží objednavateli sleva z předběžné ceny zakázky ve výši 0,05 % za každý den prodlení.

4.3 NEPŘEVZETÍ ZAKÁZKY DO 3 MĚSÍCŮ

V případě nepřevzetí dokončené zakázky do 3 měsíců od sjednaného termínu souhlasí objednavatel s tím, že dodavatel zařízení prodá za účelem uspokojení svých pohledávek vyplývajících z realizace zakázky.

4.4 LIKVIDACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

Objednavatel souhlasí s likvidací neopravitelného zařízení nepřevzatého do 3 měsíců od uplynutí sjednaného termínu realizace. Tímto není dotčeno právo dodavatele na úhradu nákladů spojených s diagnostikou zařízení a jeho likvidací.

5. PŘEVZETÍ ZAKÁZKY

5.1 OSOBNÍ DORUČENÍ

Zákazník obdrží emailem informaci o dokončení opravy (servisní protokol). Následně je povinen nejpozději do 30 dnů od sjednaného termínu realizace zakázku převzít a uhradit.

V případě, že dílo bylo dokončeno v řádném termínu, je objednavatel povinen převzít zakázku nejpozději do 30 dnů od sjednaného termínu dokončení. V opačném případě náleží dodavateli skladné výši 50,00 Kč za každý den prodlení.

5.2 PLATBA PŘI OSOBNÍM PŘEVZETÍ

5.2.1 Platba je možná hotově nebo platební kartou osobně při převzetí zakázky.

5.2.2  Smluvní partneři hradí bezhotovostně na základě faktury (platí pouze pro zákazníky s uzavřenou rámcovou smlouvou)

5.3 DORUČENÍ NA DÁLKU

Zákazník obdrží emailem informaci o dokončení opravy (servisní protokol). Nejpozději následující pracovní den je předmět zakázky zaslán na adresu uvedenou při přijetí zakázky. Dodavatel si vyhrazuje právo volby přepraví společnosti.

5.4 PLATBA PŘI DORUČENÍ NA DÁLKU

5.4.1  Předmět je zaslán dopravcem zvoleným dodavatelem NA DOBÍRKU.

5.4.2 Smluvní partneři hradí bezhotovostně na základě faktury se sjednanou splatností (platí pouze pro zákazníky s uzavřenou rámcovou smlouvou)

6. ZÁRUKA

6.1 ZÁRUKA NA DÍLY

Na díly použité pro realizaci zakázky se vztahuje záruka v minimální délce 12 měsíců

6.2 ZÁRUKA NA PROVEDENOU PRÁCI

Záruka na jakost provedené práce na opravě zařízení činí 12 měsíců.

6.3 PLATNOST ZÁRUKY

Záruka se vztahuje jen vady v prokazatelné příčinné souvislosti s provedenými servisními pracemi.

7. LIKVIDACE VADNÝCH DÍLŮ

Vadné náhradní díly jsou automaticky vytříděné ekologicky likvidovány prostřednictvím smluvních partnerů. Případný požadavek na vrácení vadných dílů je objednavatel povinen uvést při přijetí zakázky.

8. SKLADNÉ

V případě nepřevzetí dokončené zakázky do 30 dnů od sjednaného termínu souhlasí objednavatel s tím, že uhradí skladné ve výši 20Kč bez DPH za každý den prodlení.

PLATNOST PODMÍNEK: od 16.5.2024

 

Udělal vám článek radost? Šiřte jej dále do světa!