• na trhu od roku 1999
 • servis
 • odborné poradenství
0 Kč 0

V košíku nejsou vloženy žádné položky...

Jmenovitý proud

Jmenovitý proud u čerpadla je elektrický proud, který čerpadlo spotřebovává při jmenovitém provozu, tj. při plném výkonu a optimálních provozních podmínkách. Tato hodnota bývá udávána v ampérech (A).

Důvody, proč je důležité znát jmenovitý proud čerpadla, zahrnují:

 1. Bezpečnost a dimenzování elektrické Instalace:

  • Znát jmenovitý proud je klíčové pro dimenzování elektrické instalace, do které je čerpadlo zapojeno. To pomáhá zajistit bezpečný provoz a prevenci přetížení elektrického obvodu.
 2. Volba správného elektromotoru:

  • Jmenovitý proud je důležitým faktorem při volbě elektromotoru pro čerpadlo. Motor by měl být dostatečně dimenzován tak, aby zvládal jmenovitý provoz čerpadla a zároveň měl rezervu pro případné zvýšené zatížení.
 3. Energie a efektivita:

  • Znalost jmenovitého proudu umožňuje odhadnout spotřebu energie čerpadla při jmenovitém provozu. To je důležité pro plánování energetických nákladů a zhodnocení energetické efektivity čerpadla.
 4. Prevence přetížení a poškození:

  • Čerpadlo a jeho elektromotor by neměly být vystaveny dlouhodobému přetížení, které by mohlo způsobit poškození nebo zkrácení životnosti zařízení. Znát jmenovitý proud pomáhá zajistit, že elektrický systém je dimenzován pro bezproblémový provoz čerpadla a čerpadlo vhodně jištěno proti přetížení.

Celkově lze říci, že znalost jmenovitého proudu je klíčová pro správný návrh, instalaci a provoz čerpadla s cílem dosáhnout optimálního výkonu, bezpečnosti a energetické efektivity.