• na trhu od roku 1999
  • servis
  • odborné poradenství
0 Kč 0

V košíku nejsou vloženy žádné položky...

Potrubí

Publikováno: 7.11. 2019
Potrubí
Teorie

Potrubí V každém systému zásobování vodou mají dimenzování a volba materiálů potrubí přímý vliv na výběr čerpadel a na výši celkových nákladů

Při dimenzování systému zásobování vodou mají zásadní důležitost následující čtyři faktory:

  • Statická (geodetická) dopravní výška

  • Ztráty třením v potrubí, tvarovkách a armaturách

  • Diferenční tlak nastavený na tlakovém spínači (viz “Nastavení tlaku“)

  • Požadovaný tlak v odběrném místě

Statická (geodetická) dopravní výška

Statická dopravní výška, tj. výškový rozdíl mezi hladinou podzemní vody a nejvýše položeným odběrným místem, je
za normálních okolností faktorem, na nějž nemá instalatér žádný vliv.

Ztráty třením

Ztráty třením závisí výhradně na velikosti, druhu a délce potrubí. Nadměrné ztráty třením znamenají mrhání energií.
Doporučuje se dodržovat rychlost proudění kapaliny v potrubí v rozmezí 1 až 2 m/s.
Při výpočtu ztrát třením nezapomeňte započítat opotřebení.
U všech vodovodních potrubí totiž nakonec dochází k jejich zanesení rzí, vápennými usazeninami apod.
Rychlost proudění kapaliny v potrubí je třeba udržovat na nízké úrovni. Pokud by totiž přesáhla hodnotu 2 m/s, může to mít za následek hlučnost v důsledku turbulence kapaliny ve tvarovkách a armaturách, popř. v důsledku vodních rázů.

Požadovaný tlak v odběrném místě

Požadovaný tlak v odběrném místě závisí na volbě odběrných prvků. Minimální vstupní tlak na výtoku nesmí
být nižší než 1 bar. Skutečný vstupní tlak však může tuto hodnotu překračovat.

Tabulka tlakových ztrát v závislosti na materiálu a dimenzi potrubí a průtoku (PDF)

Článek o problematice tlakových ztrát

Udělal vám článek radost? Šiřte jej dále do světa!